Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Makkelijke oplossingen Covab

COMMENTAAR: Makkelijke oplossingen Covab

10/09/2019 12:00

COMMENTAAR: Makkelijke oplossingen Covab

 

HET IS OPMERKELIJK dat vierdejaarsstudenten van het Elsje Finck Sanichar college, oftewel Covab, die staan te trappelen om af te studeren kennelijk de pas moeten inhouden omdat er onvoldoende stageplekken zouden zijn om na hun scriptieverdediging ervaring op te doen.

Studenten hebben bij de redactie geklaagd dat ze al twee jaar wachten om hun scriptie te kunnen verdedigen. Maar volgens Winamba Bamoeje, onderwijsmanager van de Basisopleiding van Covab, is slechts de aanvang van het nieuwe jaar verschoven om zo te voorkomen dat de ziekeninstellingen het aantal stagiaires niet zouden aankunnen.

Als we kijken naar de zorgvraag in de verschillende instellingen, dan is het opmerkelijk dat er kennelijk geen of onvoldoende vraag is naar stagiaires. Zo hebben we recent nog Cubaanse artsen gehaald omdat er onvoldoende belangstelling zou zijn voor werken in het binnenland. De Medische Zending klaagt ook dat er onvoldoende personeel bereid is om te werken in het binnenland.

Recent nog heeft de sector ook te maken gehad met een influx van verpleegkundigen uit de Filipijnen. Die kwamen naar Suriname nadat er was gebleken dat er behoefte was aan hun diensten. Helaas verlieten ze het land ook weer na de devaluatie van de Surinaamse dollar; het werd onmogelijk om US dollars naar huis te sturen.

Daarnaast staat het Wanica Ziekenhuis op afronden en zijn er plannen om een ziekenhuis te bouwen in Atjoni. Als er nu geen behoefte is aan stagiaires, is het de vraag hoe dat precies komt en of die situatie tijdelijk is. Een andere mogelijkheid voor de ontbrekende behoefte aan stagiaires is kennelijk het zorgsysteem. Doordat verzekeraars zouden bezuinigen op langliggers zou ook daarom de behoefte aan stagiaires tanende zijn.

Toch is een gebrek aan stageplaatsen geen valide reden om de jongeren af te houden van het eindresultaat. Het moet toch mogelijk zijn om de studenten te laten afstuderen en een stagetraject voor ze op te zetten dat desnoods wat later begint. Ook is het de vraag of studenten die moeten wachten wel weer inschrijfgeld moeten betalen. Als dat zo blijkt te zijn, betreft het een ernstigere blamage.

Dat problemen in de zorg complex zijn, is geen nieuws. Toch moeten we streven naar makkelijke oplossingen die zeker jong kader in de zorg niet duperen en ontmoedigen. We hebben genoeg jonge mensen die na hun studie direct vertrekken. Dat moeten we voorkomen. Bamoeje adviseert de studenten aan eerlijke reflectie te doen, bij het bestuderen van de problemen. Toch is de vraag wat Covab in dezen doet, ook legitiem is.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina