Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Zorgconsument deelt ervaringen

Zorgconsument deelt ervaring toegankelijkheid en kwaliteit zorg

02/09/2019 17:04 - Aidy Pinas-Agodeba

Zorgconsument deelt ervaring toegankelijkheid en kwaliteit zorg

Foto: Facebook  

PARAMARIBO - Bijna de helft van ondervraagde zorgconsumenten (43 procent) is ontevreden over de lange wachttijd om terecht te kunnen bij een zorginstelling. Mensen moeten soms twee weken wachten op een afspraak. De wachttijd bij een bezoek aan de huisartsenpoli duurt voor ruim de helft van geënquêteerde personen soms langer dan een uur. Zorgvragers zijn ook ontevreden over het zorgpakket van hun verzekeraar. Hierbij gaat het om 48 procent.

Dit blijkt uit onderzoek op basis van meer dan duizend klachten van patiënten in ongeveer drie jaar. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door het Uitvoeringsorgaan Basiszorg dat wilde weten wat leeft onder zorgvragers. Bijna 930 mensen, afkomstig van alle ziekenhuizen in Paramaribo en Nickerie en twee poliklinieken van de Regionale Gezondheidsdienst, hebben meegedaan aan het onderzoek. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens een recente openbare vergadering van de Zorgraad.

De directeur van het Uitvoeringsorgaan Basiszorg, Rachel Perri, heeft de resultaten bekendgemaakt. Zij zegt dat het orgaan geen conclusies heeft getrokken, omdat het puur bevindingen zijn van zorgconsumenten. "Het is moeilijk om conclusies te trekken, wanneer je praat over gevoelsmatige dingen, want als je praat over kwaliteit dan gaat het om hoe de zorgconsument het ervaart en dat is bij iedereen anders. Het is wel belangrijk te weten hoe hij het ervaart in de praktijk."

Er is tijdens het onderzoek nagegaan of er zorgverleners in de buurt van de zorgvragers zijn. Die vraag is bevestigend beantwoord en ruim zestig procent van de geënquêteerden kiest voor de dichtstbijzijnde zorgverlener. De rest kiest om de een of andere reden voor een zorgverlener die niet in de buurt is. "Een van de redenen is voorkeur voor een bepaalde huisarts of specialist", vertelt Perri.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina