Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Discriminatoir onderwijs

COMMENTAAR: Discriminatoir onderwijs

27/08/2019 12:00

COMMENTAAR: Discriminatoir onderwijs

 

MINISTER LILIAN FERRIER is druk bezig enkele onderwijshervormingen door te voeren. Ze maakt zich vooral sterk voor de onderwijswetgeving die volgens haar oud en niet te gebruiken is. Volgens de minister mogen kinderen niet blijven zitten om tiende punten en omdat ze niet kunnen lezen en schrijven, maar wel een voldoende hebben voor taal en rekenen.

De onderwijsminister was terecht trots op de betere slagingspercentages van de lagere scholen. Elk kind dat doorstroomt, is natuurlijk goed nieuws. Ze wil hard werken om ervoor te zorgen dat de elfjarige basisschool eindelijk van de grond komt. Het is te hopen dat het Ferrier wel lukt om deze hervormingen snel door te voeren, want met de verkiezingen in aantocht is vaak alleen aandacht daarvoor.

Een punt waarvoor bijna geen aandacht is, is de geïnstitutionaliseerde discriminatie van de kinderen in het binnenland. Door de slechte woon- en werkfaciliteiten zijn leerkrachten die niet uit het gebied komen niet gemotiveerd om erheen te gaan. En doordat het aanbod aan welwillende leerkrachten zo laag is, krijgen kinderen in het binnenland vaak leerkrachten die niet of onvoldoende gekwalificeerd zijn voor het onderwijs.

Daarnaast beklagen leerkrachten zich dat ze geen of onvoldoende ontplooiingsmogelijkheden hebben in het binnenland. Er zijn geen scholen om verder te studeren. Weliswaar had de minister beloofd dat er bekeken wordt hoe dit euvel met afstandsonderwijs uit de weg kan worden geruimd.

Echter, wanneer de realiteit is dat er maar twee of drie uren stroom is in een dorp of helemaal geen stroom, omdat er weer eens onvoldoende diesel is geleverd door de overheid, is duidelijk dat de wens en de realiteit op gespannen voet met elkaar leven.

De minister gelooft trouwens passioneel in vroegschoolse stimulatie. Dat peuters op schoolrijpheid worden getest om na te gaan of ze al op driejarige leeftijd kunnen inschuiven in het kleuteronderwijs. Helaas is één van de criteria waar men weliswaar inconsequent aan vasthoudt dat het kind 'gepeuterd' moet hebben alvorens de test kan plaatsvinden.

Nu is het zo dat er vrijwel geen peuterscholen in het binnenland zijn. Hoe bestaat het dat een regel ingevoerd door de overheid een mechanisme van uitsluiting bevat dat bijna een heel gebiedsdeel treft?

Een trage start, slechte scholen, minder gekwalificeerde leerkrachten. Het kind in het binnenland heeft het verschrikkelijk moeilijk. Dat er nog enkelen zijn die slagen is een verdienste die voorkomt - niet dankzij, maar juist ondanks de slechte voorzieningen van de overheid en geheel uit eigen initiatief. Zie daar een situatie waarmee afgerekend moet worden.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina