Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘De tijd van praten is voorbij’

‘De tijd van praten is voorbij’

22/08/2019 00:04 - Merredith Bruce

De technische commissie die de pilot 'Van theorie naar praktijk' zal aansturen.

De technische commissie die de pilot 'Van theorie naar praktijk' zal aansturen. Foto: Jason Leysner  

PARAMARIBO - Het Integraal Kinderbeschermingsnetwerk (IKBeN) zal praktijksituaties behandelen om uit te testen hoe geïntegreerd en gestructureerd gewerkt kan worden aan de aanpak van problemen die met kinderen te maken hebben. Dit wordt als pilot uitgevoerd vanaf deze maand tot en met februari 2020.

"Na zoveel jaar van praten en onderzoeken, is het nu tijd dat we echt gaan werken voor onze kinderen", zei netwerkvoorzitter Angela Salmo woensdag bij de lancering van de pilot in het Lalla Rookh-gebouw. Na de opzet van het netwerk in 2017 zijn er tal van workshops, trainingssessies en presentaties gehouden.

De pilot, een aanzet om tot de praktijk over te gaan, wordt uitgevoerd door een technische commissie die bestaat uit vertegenwoordigers van de ministeries van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), Justitie en Politie, Volksgezondheid, Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en niet-gouvernementele organisaties (ngo's). Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties, ondersteunt het netwerk technisch en financieel en is toehoorder.

Salmo vertelt dat de vijftien gevallen die worden onderzocht zijn aangeboden door de maatschappelijke dienst van Sozavo, Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname, het Bureau Familierechtelijke Zaken, het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en ngo's. Het gaat om chronische verwaarlozing, mishandeling en seksueel misbruik van kinderen.

In enkele situaties betreft het zaken die al jaren spelen zonder dat het kind of het gezin echt is geholpen. Salmo: "De organisaties hebben hun best gedaan, maar je kan het niet alleen." De vertegenwoordigers in het netwerk zullen zich over deze gevallen buigen en kijken hoe die uitpakken. In november en december is er een tussentijdse evaluatie.

Sozavo-minister André Misiekaba juicht deze gezamenlijke aanpak toe en stelt dat opvoeding van het kind niet alleen een aangelegenheid is van de ouders. Ook de leerkracht op school of de tantes bij de crèches leveren hun bijdrage. "Het zijn heroes  (helden)." Alleen met een gezamenlijke aanpak kunnen de problemen opgelost worden, vindt de bewindsman.

"Wij kunnen de beste mensen neerzetten als we samenwerken en de juiste tools hebben." Misiekaba zegt dat het aan de ministeries ligt om dit "goed doordachte" systeem een kans van slagen te geven. De bedoeling is dat er uiteindelijk een taskforce wordt ingesteld in 2021 onder regie van het kabinet van de vicepresident.

De technische commissie van het netwerk heeft vanaf november vorig jaar gewerkt aan een handboek voor de implementatie van IKBeN. Er zijn daaruit diverse acties uitgevoerd zoals de viering van 29 jaar Internationale Dag van de Rechten van het Kind met een kinderdebat, een workshop in verband met de Internationale Dag van de Jeugd en een workshop 'Doorverwijzingssysteem en casemanagement'.

Uit deze workshop zijn een doorverwijzings-, proces- en registratieformulier ontwikkeld die gebruikt zullen worden bij het volgen van de vijftien casussen. Het verschil tussen de wijze van aanpak van problemen toen en nu is dat voorheen de samenwerking ontbrak. Salmo: "Als een case binnenkwam, was je als instantie de hoofdverantwoordelijke voor alle facetten binnen de hulpverlening, terwijl je het niet alleen kunt."

Het doorverwijzingssysteem moet volgens haar ervoor zorgen dat alle instanties op de hoogte zijn van een geval dat onderzocht moet worden. "Want het is niet prettig voor een ouder om steeds weer hetzelfde verhaal te vertellen."

Salmo zegt dat het fenomeen waarbij jonge kinderen knippa's langs de openbare weg verkopen, niet is opgenomen in de vijftien onderzoeksgevallen. Het netwerk zal met het ministerie van Arbeid bekijken hoe dit vraagstuk het best aangepakt kan worden.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina