Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Eierboeren niet akkoord met opkoopprijs overheid

Eierboeren niet akkoord met opkoopprijs overheid

19/08/2019 06:39 - Merredith Bruce

Eierboeren niet akkoord met opkoopprijs overheid

Foto: Istockphoto.com  

PARAMARIBO - Legkwekers storen zich eraan dat zij als veroorzaker worden aangewezen van de gestegen prijs voor eieren. Het is evenmin zo, stellen zij, dat dit te maken heeft met de zogenoemde smokkel van eieren naar Frans-Guyana. Veel heeft volgens de boeren te maken met toegenomen productiekosten en de slechte kwaliteit van veevoer en kuikens die worden aangeleverd door het ontbreken van een controle-instituut.

"Wij worden als zwart schaap aangewezen", zegt George Graham, voorzitter van een pas opgericht collectief waarin de kwekers zich hebben verenigd. Er zijn volgens hem tot nu toe bijna honderd kwekers aangesloten. Het collectief vindt dat de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) "verkeerd of onvolledig" zijn geïnformeerd over wat er zich in het veld afspeelt.

Graham zegt dat de boeren daarom niet akkoord gaan met de opkoopprijs van SRD 1,12 per ei die de overheid heeft vastgesteld. Dit is de prijs waartegen de opkoper de eieren van de kweker afneemt. De boeren eisen SRD 40 per rek, wat neerkomt op ongeveer SRD 1,35 per ei.

Graham haalt aan dat er sinds jaar en dag eieren naar de Franse kant worden gebracht. "We kunnen niet praten over smokkel. Ik noem het liever export." Het collectief wijt het huidige tekort aan eieren aan de toegenomen consumptie daarvan door de economische situatie, een verminderd aanbod door het uitvallen van boeren die het niet meer zagen zitten en vroegtijdige sterfte van kuikens en kippen.

Dit laatste heeft volgens hem te maken met het ontbreken van een onafhankelijk instituut dat moet toezien op de kwaliteit van voer en kuikens om zwakte, besmetting, ziekte en sterfte te voorkomen. Over dit laatste vertelt Graham dat de kuikens (van broederijen) en het voer dat wordt aangeboden aan de kleinere boeren veelal van mindere kwaliteit is.

"Slechte kwaliteit van voer en kuikens is al voldoende om de productie te doen dalen of niet goed op gang te laten komen, stellen de boeren." Het collectief is op basis van het voorgaande niet gecharmeerd van de 'dreiging' vanuit de overheid om eieren te laten importeren, als de prijs van dit product zich niet stabiliseert.

Het collectief stelt dat er vaker verliezen zijn geleden door enorme overschotten, wat ertoe heeft geleid dat vele boeren noodgedwongen hun activiteiten moesten stopzetten. Graham zegt tegen de krant dat boeren besloten hebben om een apart collectief op te richten, omdat de Associatie Pluimveesector Suriname (APSS) niet optimaal opkomt voor hun belangen. Hij wijst erop dat dit komt omdat de 'grote boys' zitting hebben in de associatie - en zij beïnvloeden de sector.

APSS-voorzitter Nemchand Kanhai zegt dat hij de zorgen van de boeren "volledig" kan begrijpen. De associatie heeft zaterdag vertegenwoordigers van het collectief aangehoord. Hij spreekt van een patstelling op dit moment, aangezien de boeren niet akkoord gaan met de opkoopprijs van de overheid. "We zijn nu in een moeilijk parket terechtgekomen." Dat de boeren zich hebben verenigd en nu wel hun stem laten horen, vindt Kanhai juist goed. "Zo zie je dat er meer overleg nodig is om tot een oplossing te komen." Hij verwacht dat dit niet gemakkelijk zal gaan.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina