Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Verkeersveiligheidsmaand

COMMENTAAR: Verkeersveiligheidsmaand

17/08/2019 12:00

COMMENTAAR: Verkeersveiligheidsmaand

 

DE VERKEERSSITUATIE IN Suriname is de afgelopen jaren drastisch veranderd. Er zijn gemiddeld vijftien verkeersdoden per 100.000 en dat zou ons zorgen moeten baren. Vandaar ook dat de Verkeersveiligheidsmaand is geïnitieerd door het Korps Suriname Verkeervrijwilligers in samenwerking met het ministerie van Justitie en Politie. De bedoeling is om dit jaar de controles en verkeersboetes in deze maand op te voeren om het gezag van deze periode meer te doen gelden.

Een opmerkelijke uitspraak van de waarnemend korpschef Roberto Prade was dat meer wegen, auto's en bedrijvigheid ook debet zouden zijn aan het vrij hoge aantal verkeersdoden en incidenten. Hij constateert daarbij dat weinig mensen gebruik maken van het relatief veiligere openbaar vervoer. Daarmee illustreert de korpschef het belang van een integrale aanpak om te komen tot veiliger verkeer. Met meer boetes en controles alleen zullen we er dus niet komen, ook niet in de Verkeersveiligheidsmaand.

De situatie in het verkeer is het gevolg van een gebrek aan beleidsinzichten en creativiteit om de veiligheid op te voeren. Want, als er vaker gebruik gemaakt zou worden van het openbaar vervoer bijvoorbeeld, dan zouden de wegen minder belast zijn en de ongelukken en incidenten ook minder. Een overheid die dit weet en er oor naar heeft, had dus al lang moeten beginnen met een grootscheepse ordening van het openbaar vervoer om uiteindelijk een vlottere doorstroom van het verkeer te krijgen en ook een veiligere situatie op de weg.

Een andere maatregel die ook ad-hoc ingevoerd wordt en waarvan het nut nog bewezen moet worden, is het aanleggen van verkeersdrempels. Die zorgen voor meer opstoppingen, dus meer files en zijn totaal tegen een goede doorstroming van het verkeer. Het is vooral te hopen dat de afgekondigde maatregelen ook daadwerkelijk enig resultaat zullen sorteren. Vooral in de periode augustus - september is dat een ware uitdaging, omdat gezinnen de koelte opzoeken van kreken en rivieren buiten Paramaribo en snelheidsduivels vervolgens als eerste in Paramaribo willen aankomen.

Op de recreatieoorden wordt niet zelden overmatig alcohol gebruikt, waardoor er nog meer brokken gemaakt worden in het verkeer. Het zou daarom handig zijn als op elk door de districtscommissaris van Para goedgekeurd vakantieoord ook een oogje in het zeil gehouden kon worden om mogelijke verkeersduivels te identificeren en overmatig alcoholgebruik te matigen.

De Verkeersveiligheidsmaand is zonder meer een goed initiatief. Toch zal het weinig duurzaam resultaat opleveren wanneer we slechts binnen die maand de controle gaan opvoeren. Deze maand zou juist een peiler moeten zijn om te controleren of consequente maatregelen die het heel jaar door getroffen zijn wel resultaat sorteren.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina