Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Self Reliance maakt minder winst in 2018

Self Reliance maakt minder winst in 2018

11/08/2019 00:00 - Ivan Cairo

Self Reliance maakt minder winst in 2018

 

PARAMARIBO - Verzekeringsmaatschappij Self Reliance heeft in het afgelopen boekjaar een nettowinst van SRD 24,2 miljoen gerealiseerd. Dit is SRD 4,3 miljoen minder dan in 2017. Van de winst wordt SRD 5,1 miljoen als dividend uitgekeerd aan aandeelhouders en SRD 19,1 miljoen wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Zo blijkt uit het jaarverslag van de verzekeringsmaatschappij.

Uit het verslag blijkt dat Self Reliance Levenbedrijf SRD 4,8 miljoen winst heeft geboekt, SRD 1,1 miljoen ofwel 19 procent meer dan in 2017. "Het jonge Levenbedrijf blijft groeien, maar er zijn veel uitdagingen die invloed uitoefenen op de groei en winstgevendheid van het bedrijf. De beleggingsbeperkingen in ons land zijn een belangrijk aandachtsgebied evenals herstel van het vertrouwen om pensioenen en overige lijfrenten in onze lokale munt af te sluiten", staat in het rapport.

De in maart vorig jaar opgerichte Reliance Service & Repair heeft SRD 505.992 verlies geleden. Deze dochteronderneming heeft onder meer als doel het verrichten van onderhouds-, spuit- en herstelwerkzaamheden aan gemotoriseerde voertuigen. Dit bedrijf kan schade door een aanrijding herstellen. Aan de andere kant heeft het schadebedrijf van Self Reliance aan nettopremies SRD 281,3 miljoen binnengehaald, SRD 35,3 miljoen (14 procent ) meer dan in 2017.

Ofschoon schade-uitkeringen met 2 procent zijn gestegen, verbeterde het "technisch verzekeringsresultaat" in 2018. De premies voor ziektekostenverzekeringen stegen met 40 procent. De totale nettopremies bedroegen SRD 162,3 miljoen, een toename met SRD 46,5 miljoen.

Self Reliance hoopt dat het Instituut voor de Bevordering van Investeringen in Suriname een proactieve rol zal vervullen bij het aantrekken van investeringen. Verder wordt aangegeven dat de jaarinflatie 5,4 procent bedroeg. Dat is een daling ten opzichte van 2017.

"Gelet op de druk die ontstaat op de vraag naar US dollars, kan dit de inflatie duwen als gevolg van de vele importen van consumptie- en investeringsgoederen van ons land." Verder wordt gesteld dat hoewel de overheid impulsen moet geven aan de economie, de staatsschuld in procenten van het bruto binnenlands product in de afgelopen jaren flink is gestegen, waardoor de overheidsuitgaven onder druk staan.

Tevens is er een valutarisico op een groot deel van de staatsschuld die in vreemde valuta is afgesloten. "De afhankelijkheid van de grondstoffenprijzen blijft een rol van betekenis spelen voor de overheidsbegroting. De uitdaging van het diversifiëren van onze economie blijft dan ook actueel." In het verslag wordt ook gemeld dat de inbeslagname van een geldzending vorig jaar in Nederland zeer negatieve gevolgen heeft voor de valutasector; in het bijzonder is er sprake van ernstige tekorten aan Amerikaanse dollars.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina