Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Zorghotel wint rechtszaak omtrent veiling

Zorghotel wint rechtszaak omtrent veiling

08/08/2019 20:46 - Ivan Cairo

Zorghotel wint rechtszaak omtrent veiling

Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - RCR Zorghotel heeft de rechtszaak tegen het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), Hakrinbank en de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB) gewonnen. Het Hof van Justitie deed woensdag uitspraak in deze zaak. De eigenaar van het Zorghotel had in kort geding een vordering ingesteld om de veiling van zijn onroerende goederen aan te vechten.

Aangevoerd werd dat AZP, Hakrinbank en NOB hadden samengespannen zodat het AZP het pand en perceel aan de Anton Dragtenweg op de veiling kon kopen. Op verschillende punten heeft het Hof de klager in het gelijk gesteld. "Naar het oordeel van het Hof is de kantonrechter ten onrechte ervan uitgegaan dat partijen na september 2018 nog in contact zijn geweest over het treffen van een schikking in januari 2019. Immers, heeft RCR terecht zoals zij stelt, juist gesteld dat alle communicatie met de banken na september 2018 was verbroken", aldus het Hof.

RCR betoogde dat de kantonrechter ten onrechte verzuimd heeft te oordelen over de vermeende samenwerking tussen AZP en de banken. Ook is in kort geding verzuimd te oordelen of het ziekenhuis heeft geprofiteerd van de onrechtmatige handelingen van de banken, dan wel daarvan gebruik of misbruik heeft gemaakt. "Deze grief slaagt. Uit het beroepen vonnis blijkt inderdaad dat de kantonrechter verzuimd heeft om te oordelen over de hiervoor genoemde stelling van RCR", stelt het rechtscollege in het vonnis waar de Ware Tijd de hand op heeft kunnen leggen.

Op basis van al hetgeen zij heeft overwogen komt het Hof tot het oordeel dat aannemelijk is dat de banken hun zorgplicht jegens RCR hebben geschonden en tevens misbruik hebben gemaakt van hun executierecht, terwijl het AZP hiervan heeft geprofiteerd. "Naar aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal het proces-verbaal van de veiling dan wel de veilingakte geen stand houden in een bodemprocedure en dus worden vernietigd dan wel nietig verklaard door de bodemrechter."

Het Hof oordeelt dat het vonnis van de kortgedingrechter niet in stand moet blijven en moet worden vernietigd. Het rechtscollege heeft derhalve het kortgedingvonnis vernietigd. Het AZP is verboden om beheers- en beschikkingshandelingen te verrichten in het Zorghotel totdat in bodemgeschil is beslist over de rechtsgeldigheid van het proces-verbaal van de veiling.

Ook is AZP veroordeeld om RCR in het genot te laten van de onroerende goederen totdat in bodemprocedure een uitspraak is gedaan. Hakrinbank en NOB zijn veroordeeld om zich neer te leggen bij het vonnis. Doen ze dat niet, dan moeten ze voor elke dag een dwangsom van SRD 500.000 betalen tot een maximum van SRD 10 miljoen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina