Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Wet Woningbouwfonds bijna klaar

Wet Woningbouwfonds bijna klaar

07/08/2019 05:18 - Van onze redactie

Wet Woningbouwfonds bijna klaar

Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - De wet Woningbouwfonds is bijna gereed. De parlementaire commissie die de openbare behandeling voorbereidt, heeft tijdens een commissievergadering dinsdag dit wetsontwerp verder besproken. Ook de hieraan gekoppelde wet Nationaal Garantiefonds Huisvesting is besproken. Beide fondsen komen op initiatief van assembleeleden.

Financiënminister Gillmore Hoefdraad stelde dat de regering volledig achter beide fondsen staat. Hij merkte op dat de inkomenssituatie van de aanvrager bepalend is voor het verkrijgen van financiering uit het Woningbouwfonds. De aanvrager van een hypothecaire lening moet een regelmatig inkomen hebben om aan de terugbetaling te kunnen voldoen. 

Het fonds is voornamelijk gericht op werkenden die niet in vaste loondienst zijn bij de overheid of het particulier bedrijfsleven en daardoor niet aan hun trekken komen bij het bankwezen. Initiatiefnemer Jennifer Geerlings-Simons merkte op dat veel burgers die als zelfstandigen diensten verlenen op diverse gebieden soms zelfs een hoger inkomen hebben dan mensen in vaste dienst, maar geen lening kunnen krijgen bij banken omdat ze geen werkgeversverklaring kunnen overleggen.

Ze noemde onder andere taxichauffeurs, schoonheidsspecialisten, bouwvakkers en kapsters. Ook personen die ouder zijn dan 50 jaar, die wel in staat zijn om een hypothecaire lening terug te betalen, komen vanwege hun leeftijd niet in aanmerking voor een lening bij de commerciële banken.

Het Garantiefonds is eigenlijk een soort verzekeringsmechanisme, waar banken op kunnen terugvallen, indien een kredietnemer gedurende een bepaalde periode geen aflossing zou kunnen plegen. Het Garantiefonds betaalt dan gedurende een bepaalde periode de rente door aan de bank, totdat de kredietnemer daartoe zelf weer in staat is. In de wetten zijn hierover tijdsbepalingen opgenomen.

Simons legde uit dat bedrijven die woningen opzetten om te verkopen niet in aanmerking komen voor financiering uit het Woningbouwfonds. Alleen organisaties die woningen willen bouwen die verhuurd zullen worden of in huurkoop zullen worden aangeboden aan mensen die uit het Woningsbouwfonds mogen trekken, kunnen in aanmerking komen voor financiering.

De hypotheken worden niet aan de bouwbedrijven verstrekt, maar aan de individuele aanvragers van kredieten, stelde Simons. Minister Hoefdraad merkte op dat om in aanmerking te komen voor een lening, de aanvrager een compleet beeld van zijn inkomens- en vermogenssituatie dient te presenteren. Het streven is, aldus de minister, de woningnood onder huishoudens met lage inkomens terug te dringen.

Hoefdraad: "Personen die tot de lage- en de middeninkomensklassen behoren, zijn ondanks dat zij een inkomen hebben niet bankable om voor een financiering in aanmerking te komen, omdat er bijvoorbeeld onvoldoende zekerheid is dat de kredietontvanger in staat zal zijn om het krediet terug te betalen. Daarnaast acht de kredietverstrekker vaak het risico te groot." Vanuit de nieuwe fondsen kunnen aan kredietverstrekkers zekerheden worden gegeven.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen