Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • NH-minister bespreekt aanpak Nieuw-Koffiekamp

NH-minister bespreekt problemen Nieuw-Koffiekamp

04/08/2019 08:41 - Van onze redactie

Minister Sergio Akiemboto had onlangs een ontmoeting met belangengroepen bij de goudwinning nabij Nieuw-Koffiekamp.

Minister Sergio Akiemboto had onlangs een ontmoeting met belangengroepen bij de goudwinning nabij Nieuw-Koffiekamp. Foto: NH  

PARAMARIBO - Er dient een betere aanpak te komen van de problemen met goudzoekers rondom Nieuw-Koffiekamp. Calamiteiten zoals vorige week zondag in de Rosebel-goudmijn kunnen zo voorkomen worden. Dat kwam onlangs naar voren tijdens een bespreking op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), meldt het ministerie in een persbericht. Directe aanleiding voor het overleg was het doodschieten van een porknokker vorige week zondag in de Rosebel-mijn in Brokopondo.

Tijdens de bespreking kwam naar voren dat zelfreflectie nodig is, maar dat ook de jongeren in het district hun bijdrage moeten leveren aan een oplossing. Er moet bewust gewerkt worden aan nieuwe, gedegen afspraken. Het is, aldus NH-minister Sergio Akiemboto, "van essentieel belang dat er gewerkt wordt aan capaciteitsversterking en dat er een gestructureerde administratieve organisatie wordt opgezet door het bestuur van Makamboa, zodat de bijdrage ten behoeve van de oplossing van dit nijpend vraagstuk sterk verbeterd wordt".

Partijen zijn van oordeel dat de vinger op de juiste zere plek gelegd moet worden. Alleen dan werken kunnen herhaling en misvattingen voorkomen worden. De veiligheid en het leefgenot van de dorpsbewoners moeten gegarandeerd zijn, maar dit geldt ook voor het personeel van Rosebel Gold Mines, dat zijn werkzaamheden ongehinderd moet kunnen uitvoeren.

Deelnemers aan het overleg waren naast de NH-bewindsman ook de minister van Justitie en Politie, vertegenwoordigers van het ministerie van Defensie, de Commissie Ordening Goudsector, een raadsadviseur van de president, de kapitein van Nieuw-Koffiekamp, het bestuur van Makamboa, de voorzitter van Communication Committee Nieuw-Koffiekamp en de ondernemers van Nieuw-Koffiekamp.

Op basis van een overeenkomst tussen de overheid, Makamboa en RGM mogen leden van Makamboa goudwinningsactiviteiten ontplooien op een deel van de Rosebel-concessie. Naast de Makamboa-groep, zijn er ook gouddelvers van buitenaf die - met gevaar voor eigen leven - zonder toestemming de mijn betreden. Het gaat volgens het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen om honderden van deze illegale goudzoekers. Justitieminister Stuart Getrouw voerde aan, dat het veiligheidsaspect topprioriteit geniet en benadrukte dat de veiligheid gewaarborgd is.

Hij stemde daarom ook in met het voorstel voor het opzetten van een politiepost te Nieuw-Koffiekamp. "Alles wat nodig en haalbaar is om de veiligheid van de dorpsbewoners en het personeel van RGM te optimaliseren en te garanderen, zal niet nagelaten worden te doen", stelde Getrouw. Hij gaf verder aan er vertrouwen in te hebben, dat alle betrokkenen bereid zijn om mee te werken aan een constructieve en duurzame oplossing. Minister Akiemboto benadrukte, dat het streven is dat RGM haar werkzaamheden op een zo kort mogelijke termijn hervat. Als gevolg van het incident liggen de mijnactiviteiten tijdelijk stil.

De NH-minister gaf aan, dat dit inkomstenderving betekent voor het bedrijf en het land. Momenteel wordt de nog aanwezige, reeds geproduceerde erts verwerkt. Hij stelde dat het tragische incident het imago van Suriname schendt en geen visitekaartje is voor potentiële investeerders. Hij bracht ook naar voren dat het aanbod van werkgelegenheid in Brokopondo moet worden verhoogd. Het zou daarom goed zijn als jongeren uit Nieuw-Koffiekamp zich organiseren om zo in aanmerking te komen voor werk in de afgestoten mijnbouwgebieden. Hoewel de dood van de porknokker zeer te betreuren valt, kan dit tragisch incident volgens de bewindsman, aangrepen worden om nieuwe kansen te creëren.

De veiligheid van Nieuw-Koffiekamp en omgeving vraagt om een gezamenlijke inspaning van alle betrokkenen. De opzet van een securitybedrijf dat nauw samenwerkt met de justitiële autoriteiten, is een goed begin om zowel de veiligheidsdoelstelling alsook het werkgelegenheidsvraagstuk op te pakken. De NH-bewindsman geeft aan dat educatie de grondslag vormt naar een goede toekomst. Hij de betrokkenen op om zich in te zetten, zodat met name de volgende generaties een eerlijke kans krijgen om optimale educatie te genieten en daarmee richting kunnen geven aan hun toekomst. 

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina