Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • INGEZONDEN: Het Openbaar Ministerie en verkeerscriminaliteit

INGEZONDEN: Het Openbaar Ministerie en verkeerscriminaliteit

03/08/2019 18:29

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

Ik zal mij niet wagen aan een definitie van verkeerscriminaliteit omdat de inhoud van dit woord plaats- en tijdgebonden is. In elk geval schijnen de volgende zaken met een dodelijk ongeval als gevolg er in het Suriname van anno 2019 onder te vallen: het besturen van een motorvoertuig zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs, het besturen van een motorvoertuig onder invloed van alcohol en het besturen van een motorvoertuig onder vertoning van roekeloos rijgedrag.

In deze drie gevallen gelast het Openbaar Ministerie immers in principe onmiddellijke gevangenneming. In principe, vanwege de omstandigheid dat het insluitingsbeleid van deze rechterlijke instantie en het daarop aansluitende justitieel beleid zeer flexibel zijn: kennelijk afhankelijk van de persoon van de automobilist en het slachtoffer of van de familie waartoe zij behoren, volgt al dan niet insluiting en, bij gevangenneming, de duur ervan.

Zo heb ik vanwege zijdelingse betrokkenheid zicht op het natraject van het verkeersongeval, waarbij de 37-jarige Guyanese handarbeider Wilbert H. Welcome, vader van drie minderjarige, schoolgaande kinderen op zondag 26 augustus 2018 werd doodgereden door een zeventienjarige jongen die niet in het bezit was van een rijbewijs en onder invloed was van alcohol. Thans, elf maanden na dit ongeval, is bedoelde jongeman zonder dat er sprake is van een rechtszaak waarbij hij is of zal worden berecht voor zijn tweevoudig verkeerscrimineel gedrag op vrije voeten. Of hij ooit was ingesloten, moet door mij nog worden onderzocht.

Terwijl het Openbaar Ministerie flexibel beleid ter zake etaleert, is een Surinaams gezin uit de buurt Winti-Wai beroofd van een arbeidzame, zorgzame huisvader. Het onthoofde gezin moest binnen de eerste vier weken van het ongeval zo'n tachtigduizend Surinaamse dollar ophoesten voor allerhande zaken: begrafenis, kleding, schoeisel, vervoer, DNA-onderzoek en advocaat. Voor de gezinsauto die op de noodlottige zondagmorgen door de heer Welcome bestuurd werd en twee jaar eerder voor SRD 30.000 was gekocht, was de betrokken verzekeringsmaatschappij bereid om SRD 24.000 neer te tellen.

Dit bedrag was niet alleen een compensatie voor de total loss verklaarde auto, maar diende ook ter financiering van alle uitgaven rond het overlijden en de begrafenis van het slachtoffer én het herstel van de voorgevel van het pand waartegen deze auto na de aanrijding opbotste. De betrokken minderjarige verkeerscrimineel en zijn familie zijn na de aanrijding verder volkomen buiten beeld gebleven van het gezin Welcome-Renfrum. Een na de begrafenis door dit gezin ingeschakelde advocate die een civiel proces moest opstarten tegen de familie van de minderjarige, heeft na het ontvangen van het geëiste honorarium van SRD 2.200, niets meer van zich laten horen.

Na het voorgaande dringt de volgende vraag zich op: Openbaar Ministerie, verzekeringsmaatschappijen en advocatuur: Waarheen? Het Openbaar Ministerie dient te beseffen dat het flexibele beleid t.a.v. verkeerscriminaliteit de rechtsstaat ondermijnt. Wees in het vervolg blind voor het sociaal-culturele en het sociaal-economische milieu waartoe dader en slachtoffer behoren. Uw gezag is in het geding. Niet alleen een gewaarschuwd mens, maar ook een gewaarschuwde instantie telt voor twee!

Ronald R. Assen

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina