Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Fibos bereid bijdrage ouders af te schaffen

Fibos bereid ouderbijdrage af te schaffen

27/07/2019 10:19 - Naomi Hoever

Fibos bereid ouderbijdrage af te schaffen

 

PARAMARIBO - De ouderbijdrage op de bijzondere scholen zal worden afgeschaft, mits de overheid de achterstallige subsidie inloopt en vóór 1 augustus de subsidie betaalt over het schooljaar 2019-2020. Dit stelt het bestuur van de Federatie van Instellingen voor Bijzonder Onderwijs (Fibos) als voorwaarde aan minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De ouderbijdrage per schooljaar per leerling bedraagt voor de lagere school SRD 250, voor de mulo SRD 275 en voor LBO SRD 300.

De departementsleiding heeft Fibos gevraagd om de ouderbijdrage dit schooljaar niet in rekening te brengen. "We hebben het in heroverweging genomen en gaan onder bepaalde condities akkoord", zegt Fibos-voorzitter Mildred Demon. De organisatie handhaaft in elk geval de materiaalkosten van SRD 65 voor de lagere school, SRD 70 voor de mulo en SRD 125 voor LBO. 

De datum van 1 augustus is gehanteerd zodat de ouders op tijd weten waar zij aan toe zijn. "We hebben gemeend om over het verzoek van het ministerie in dialoog te treden, in plaats van botweg nee te zeggen", zegt Demon. Vorig jaar moesten de ouders inschrijfgeld betalen, omdat de overheid de subsidieafspraken over het schooljaar 2017-2018 niet was nagekomen.

Het subsidiebedrag loopt in de miljoenen, zegt de Fibos-voorzitter. "Wij hebben met overwegingen en reserves gehandeld. Als het u ernst is, dan moet u de achterstand inlopen." Fibos heeft nog geen formeel antwoord ontvangen. Als het ministerie alleen de achterstand inloopt, heeft de federatie nog steeds een probleem.

"We houden u de situatie van twee schooljaren terug voor, waarbij de toezegging niet volledig is uitgevoerd. We hebben daaruit onze les geleerd." Fibos gaat ervan uit dat het ministerie eerst is nagegaan wat het wel of niet kan betalen, alvorens het verzoek te doen. "Wij hebben een realistisch voorstel gedaan op basis van de ervaringen uit het verleden."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina