Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Taskforce zal veiligheid voedsel coördineren

Taskforce moet voedselveiligheid coördineren

26/07/2019 18:32 - Merredith Bruce

Taskforce moet voedselveiligheid coördineren

Foto: www.scconline.com  

PARAMARIBO - Als aanzet tot gemeenschappelijke standaarden voor voedselveiligheid, hebben Caricom-landen gezamenlijk besloten om een speciaal regionaal orgaan in te stellen, dat dit proces moet coördineren. De Caribbean Taskforce on Food Safety (CTFS) zal de individuele landen aansturen in de stappen die zij zetten voor het instellen van de standaarden.

De taskforce zal verder een sleutelrol vervullen bij het adviseren van het Caribische Agentschap voor landbouwgezondheid en voedselveiligheid (Cahfsa) over verschillende aspecten die te maken hebben met voedselveiligheidsprogramma's en de ontwikkeling van voedselveiligheidsnormen.

Dit besluit kwam als resultaat van een driedaagse workshop waar vertegenwoordigers van toezichthoudende organen voor voedselveiligheid uit het Caribisch gebied hebben gesproken over het vaststellen van standaarden voor voedselveiligheid. "Het is een zeer belangrijk besluit waar de landen zich unaniem achter hebben geschaard", zei Cahfsa-directeur Simeon Collins donderdag na de bijeenkomst tegen de Ware Tijd.

Hij maakt duidelijk dat een van de belemmeringen van de markttoegang en de handel tussen Caricom-landen onderling, te maken heeft met afwijkende standaarden. "Standaarden als bijvoorbeeld voorwaarden waaraan een product moet voldoen, de hoeveelheid stoffen die toegevoegd mogen worden aan een product en andere zaken. Elk land heeft zijn eigen wetgeving en dat kan belemmerend werken."

Collins haalt aan dat een groot deel van de totale importen aan voedselproducten binnen de Caricom afkomstig is uit de VS en Europa. "Slechts dertien procent komt uit de Caricom. Dat is een serieuze zaak." Hij stelt dat Caricomlanden in staat zijn om meer te produceren en onderling te verhandelen als de bestaande belemmeringen worden weggewerkt.

Gemeenschappelijke standaarden zullen niet alleen de landen zelf ten goede komen, onderstreept Erick Zeballos, technisch hoofdadviseur van de Suriname Agriculture Market Access Project (Samap). "Voor de consument zelf is dit ook van belang, want die heeft de zekerheid dat de producten veilig en kwalitatief goed zijn, als ze weten dat er een orgaan is dat daarop toeziet."

Zeballos heeft enthousiasme en bereidheid geconstateerd bij de landen om zich hiervoor in te zetten. Alle vijftien Caricomlanden waren namelijk op de workshop vertegenwoordigd. "Het hangt ook af van de politieke wil", concludeert hij. De workshop is gehouden door de Samap in samenwerking met Cahfsa. Samap wordt geleid door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Het is de bedoeling dat de taskforce adviezen uitbrengt aan de Caribische Raad voor Handel en Economische Ontwikkeling (Coted) over onderwerpen die te maken hebben met voedselveiligheid. Vóór november 2019 moeten de duidelijke rol en het mandaat van dit orgaan worden vastgesteld.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina