Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Interventie noodzaak

COMMENTAAR: Interventie noodzaak

23/07/2019 12:00

COMMENTAAR: Interventie noodzaak

 

DE STICHTING SURINAME Men United heeft een bijeenkomst gehouden om mannen die seks hebben met mannen en transgenders voor te lichten over hoe om te gaan met de politie. De groep kon aan politie-inspecteur Marcha Reumel vragen stellen over hoe te handelen wanneer politieambtenaren hen niet correct behandelen.

Het is een veelgehoorde klacht dat sommige politieambtenaren aangiften van mensen in de LGBTQ-gemeenschap niet altijd serieus nemen, of de personen ontmoedigen om aangifte te doen, door hen onheus te behandelen.

Het is betreurenswaardig dat wij als land de transgenderpersonen zodanig behandelen dat participatie in de samenleving en het beleven van veiligheid, de groep wordt ontnomen. De manier waarop de politie met hen omgaat, is in het verlengde hiervan. Als wij als samenleving deze mensen behandelen als uitschot, zal de politie hen ook niet serieus nemen. Een politieagent is in principe een gewone burger met een dosis kennis over wet en recht en iemand die opsporingsbevoegdheid heeft.

Het zit zo: als de samenleving transgenders plaagt en op straat stenigt, de onderwijzer op school zegt aan diegene om vooral normaal te doen, de kerk een hetze voert tegen ze en zelfs de staat weigert om genderneutrale wetgeving aan te nemen, dan is het wel heel vreemd om van de politieman te verwachten dat hij de doelgroep plotseling vol respect gaat behandelen.

En het wordt nog complexer. Omdat deze groep ook door de werkgever niet met open armen wordt ontvangen, is die bijna genoodzaakt om zijn toevlucht te zoeken tot de illegaliteit. Niet zelden komen zij aan de bak als sekswerker en dat maakt de situatie met de politie dan weer een conflict want sekswerk is bij wet verboden.

Het bovenstaande betoog is bedoeld om de pijnpunten bloot te leggen. De problemen met de politie komen vaak in een fase waarbij de transgenderpersonen al zijn gevormd door de maatschappij. Net als interventie om de jeugd buiten de gevangenis te houden, is ook bij deze groep interventie nodig om te voorkomen dat zij het verkeerde pad opgaan. Daarbij is niet alleen de politie van belang maar er zijn intensieve begeleidingstrajecten nodig voor ouders, onderwijzers en werkgevers om in te grijpen lang voordat de politie in beeld komt.

Als samenleving moeten we onszelf ook in de spiegel kijken, want hoewel de transgenders in het gezin, op school en op de werkvloer slechts bij mondjesmaat geaccepteerd worden, zijn zij zeer gewild als sekswerkers. Allemaal zaken die aangepakt moeten worden, simultaan met voorlichting aan de politie.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina