Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Bondsleden lopen meer dan SRD 50.000 mis’

‘Bondsleden lopen meer dan SRD 50.000 mis’

23/07/2019 00:02 - Gilliamo Orban

‘Bondsleden lopen meer dan SRD 50.000 mis’

Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - De bond bij Republic Bank is verbaasd dat de directie naar de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname is gestapt om het dispuut tussen partijen op te lossen. Volgens bondsvoorzitter Willy Rodrigues had de raad eerder getracht om in het geschil te bemiddelen. “Toen de directie merkte dat het oordeel mogelijk in het nadeel van de werkgever zou uitvallen, heeft de directie aangegeven dat zij de interventie niet op prijs stelt”, herinnert Rodrigues zich.

Ze was daarom van plan om dit standpunt van de directie aan te halen tijdens de meeting met de raad maandagavond. De voorzitter kon niet zeggen of de bond de actie zou beëindigen omdat er een gesprek zou plaatsvinden met de Bemiddelingsraad. Personeel van de bank is ontevreden over onder andere de gang van zaken binnen het bedrijf.

In een persbericht wijst de bond erop dat sinds het aantreden van de nieuwe ondernemer namelijk Republic Bank, zich in toenemende mate problemen ontwikkelen tussen het management en werknemers. Ondanks de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) heeft een aantal medewerkers geen salarisverhoging gekregen.

"Sommige bondsleden hebben hierdoor totaal meer dan SRD 50.000 misgelopen. Er wordt hierover nooit informatie verstrekt." Bovendien zijn de lonen bij Republic Bank veel lager dan bij de anderen bankinstellingen, zegt de bond, die er ook op wijst dat de directie willekeurige loonschalen en -groepen hanteert voor medewerkers zonder bestaande afspraken in de cao na te leven.

Wat betreft de pensioenen heeft de bond vaker aan de directie aangegeven hierover te willen praten, omdat de organisatie de uitkeringen laag vindt in vergelijking met andere banken. Personeel moet zich bijverzekeren en de directie weigert om het pensioenreglement aan de bond te tonen. Wanneer werknemers zich hierover richten tot de vermoedelijke pensioenverzekeraar, worden ze verwezen naar de directie.

Verder heeft de directie volgens de bond het standpunt dat het bepalen van het loon van elke werknemer een uniek recht is van een werkgever, ongeacht wat er in de cao is overeengekomen. Dit wordt betwist door de bond. "Er zijn wetten, regels en gebruiken die ook door buitenlandse ondernemers en managers moeten worden nageleefd. We zullen niet toestaan dat we teruggaan naar een tijdperk waarin werknemers geen inspraak hebben in arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden", staat in de persverklaring. Directielid Montague Mc Leod van de Republic Bank wenst niet te reageren op vragen van de krant.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina