Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Minimumloon SRD 1.428

Minimumloon SRD 1.428

19/07/2019 13:03 - Wilfred Leeuwin

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid.

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Terugwerkend tot 1 januari 2019 is er een minimumloon vastgesteld van SRD 1.428, terwijl eindelijk na jarenlange discussie de regering is gekomen tot het vaststellen van een armoedegrens van SRD 999. Dit is donderdagavond bij wet vastgesteld door het parlement.

De wet Minimumloon werd aangenomen met algemene 28 stemmen. De VHP, ABOP, PL en de NPS onthielden zich van stemmen terwijl DOE voor de wet stemde. De NPS had graag gezien dat het minimumloon, hoewel nog laag, op SRD 2.000 was vastgesteld. De coalitie verweet de oppositie een lakse houding omdat zij, toen ze zelf aan de macht was, nooit geprobeerd heeft ten minste een begin te maken met het beschermen van het arbeidsrecht van de werkende klasse.

Zowel het minimumloon als de hoogte van de armoedegrens, riep vragen op bij de leden van het parlement. Minister Soewarto Moestadja van Arbeid, die verantwoordelijk is voor de wet Minimumloon, zei dat deze bedragen slechts uitgangspunten zijn, gebaseerd op een methodiek die sinds 2014 wordt gehanteerd.

In de wet is opgenomen dat een loonraad met deze methodiek uiteindelijk zal komen tot het vaststellen van een ideaal minimumloon. Moestadja stelde namens de regering en het parlement zich ervan bewust te zijn dat deze bedragen zeer onrealistisch zijn en geen weerspiegeling zijn van de werkelijkheid.

Hij zegt dat er veel meer indicatoren zijn dan slechts politieke om een minimumloon en een armoedegrens vast te stellen. Regering en parlement beseffen dat waar deze bedragen zeer aan de lage kant liggen en onrealistisch zijn, de werkelijkheid wel is dat werkgevers niet in staat zullen zijn, onder de huidige omstandigheden een hoger minimumuurloon te betalen aan hun werknemers.

Moestadja zegt dat de regering met de wet niet de werknemer of de werkgever goed- of kwaadgezind is maar dat wetten worden gemaakt om de samenleving te ordenen. Volgens hem moet de wet niet alleen werknemers beschermen tegen een lager minimumloon, maar tegelijkertijd rekening houden met het realistische gegeven dat aan het eind van de maand werkgevers ook in staat moeten zijn salarissen uit te betalen in plaats van helemaal niet.

Het minimumloon is gebaseerd op een minimumuurloon van SRD 8,40. Dit is volgens de minister besproken met vertegenwoordigers van de sociale partners, overheid, bedrijfsleven en werknemersorganisaties. Hij benadrukt dat deze cijfers lang niet ideaal zijn, maar wel uitvoerbaar.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina