Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Persstilte, hoezo?

COLUMN: Persstilte, hoezo?

17/07/2019 17:45 - Serieus!?

Ivan Cairo

Ivan Cairo  

Afgelopen zondag was het weer zover. Regering en de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) bepaalden eventjes dat er een persstilte moest komen over de zaken waar ze met elkaar overhoop liggen. Collega Nita Ramcharan heeft dinsdag op Starnieuws al het een en ‘t ander over deze zaak gezegd. Ware het niet dat ik zondag al begonnen was deze column te schrijven en Starnieuws en de Ware Tijd twee verschillende nieuwsfora zijn met een eigen publiek, zou ik er niets meer over hebben gezegd. Ik hou het daarom vandaag kort. Eigenlijk weet ik nog steeds niet wat de organisaties en instanties zoals de regering denken te bereiken met hun persstiltes. Denken ze echt dat de vrije pers zich daaraan stoort of daaraan houdt? Hell no!

Beseffen ze wel dat ze zich in een democratisch ingerichte samenleving onsterfelijk belachelijk maken? Dat ze zichzelf een brevet van onvermogen geven door het publiek niet uit te leggen wat de stand van zaken is, en tegelijkertijd het recht van het publiek om geïnformeerd te worden op grove wijze schenden. Zoals in het geval van de VMS, wordt de samenleving de stuipen op het lijf gejaagd dat de dienstverlening naar een zeer laag pitje wordt teruggeschroefd en dat burgers die bij het Staatsziekenfonds (SZF) verzekerd zijn maar moeten zien wat te doen, mochten ze een arts nodig hebben. Voor de gekste issues worden persstiltes ingelast alsof de wereld zou vergaan als er mededelingen aan de media zouden worden gedaan.

Wanneer het belanghebbenden uitkomt - meestal wanneer de ene partij zich niet heeft gehouden aan de afspraken - geldt er plotseling geen persstilte meer. Nooit wordt officieel bekendgemaakt dat de persstilte officieel is opgeheven, maar je wordt wel in het holst van de nacht gebeld, geappt of ge-sms't met woorden als 'ik heb hot nieuws' of 'ik heb een primeur voor jullie'. Dan zijn journalisten en de media ineens weer goed om hun belangen onder de aandacht van het grote publiek te brengen. De afgelopen jaren hebben verschillende groepen waaronder de overheid, vakbonden, advocaten, Centrale Bank, bankiersvereniging, staatsbedrijven en KPS zich schuldig gemaakt aan persstilte. Laat het duidelijk zijn! De pers zal niet zwijgen. De media in Suriname zullen niet stil blijven. Zij zullen zich niet laten muilkorven.

Niet door kogels en granaten zoals in de jaren tachtig van de vorige eeuw en ook niet door persstiltes zoals nu. Ook niet door onwillige bewindslieden die journalisten die kritische vragen stellen mijden, maar hen wel te woord willen staan wanneer er goede sier te maken is. Het handjevol ministers dat wel openstaat voor journalisten niet te na gesproken. Het is misschien de hoogste tijd dat de vrije media in Suriname zich gaan heroriënteren en de instituten en organisaties die zich steeds willen verschuilen achter persstiltes compleet negeren en de issues waarmee ze op dat moment zitten links laten liggen. Misschien dat er dan een einde komt aan het onding persstilte. De overheid en maatschappelijke organisaties dienen nu voor eens te beseffen dat de pers niet in hun dienst staat, maar in dienst van de burgers die er recht op hebben geïnformeerd te worden over wat er in hun land gebeurt.

ivancairo@yahoo.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina