Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Koersdiscussie

COMMENTAAR: Koersdiscussie

16/07/2019 12:00

COMMENTAAR: Koersdiscussie

 

ER IS GEEN sprake van devaluatie van de Surinaamse dollar. Wel mogen commerciële banken afwijken van de notering die de Centrale Bank van Suriname (CBvS) aanhoudt voor de waarde van de SRD ten opzichte van de US dollar. Hoeveel de deviatie mag zijn en hoe lang deze ‘vrijheid’ zal duren is niet bekend.

Het is al enige tijd duidelijk dat er meer vraag naar valuta is dan er beschikbaar is. Dit zorgt ervoor dat de koers bij de cambio's de lucht in schiet en heel vaak vele malen hoger is dan bij de bank. De consument zoekt zijn voordeel en is niet geneigd valuta bij de bank aan te bieden. Bijkomend gevolg is dat de valutavoorraden bij de banken afnemen.

Het is trouwens opmerkelijk dat de CBvS wel een koers aanhoudt van SRD 7,52 voor de US dollar, maar wel een fee in rekening brengt aan kopers met als de facto het effect van een hogere notering. Maar dat even terzijde.

Dat de CBvS de commerciële banken een bepaalde vrijheid geeft dient natuurlijk als hulpmiddel om ervoor te zorgen dat hun voorraad aan US dollars toeneemt, zodat consumenten, wanneer zij over hun valuta willen beschikken, dat ook kunnen. De situatie waarbij rekeninghouders maar mondjesmaat kunnen beschikken over hun eigen valuta, kan hiermee mogelijk deels of geheel worden verholpen .

De algemeen directeur van de Hakrinbank, Rafiek Sheorajpanday, werpt een balletje op waarmee hij trouwens een belangrijke oude koe uit de sloot haalt. Hij stelt dat de vraag naar dollars gestuwd wordt omdat veel goederen en diensten in US dollars zijn geprijsd en consumenten voor de aankoop van die producten en diensten dollars nodig hebben. Burgers moeten daar een flinke discussie over voeren, vindt Sheorajpanday.

Een van de grootste opslokkers van valuta is de woninghuur. Huurders moeten de vreemde valuta opkopen om aan hun verplichting te kunnen voldoen. De regering had op voorspraak van het toenmalige assembleelid en nu minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, André Misiekaba, beloofd dat er maatregelen getroffen zouden worden tegen mensen die huizen tegen vreemde valuta verhuren.

Dat bleek geen duurzaam effect te sorteren want veel huren staan nu weer in vreemde valuta. Sheorajpanday doet er goed aan de overheid eraan te herinneren dat deze belofte is gedaan en nageleefd moet worden. Burgers hebben niet de macht via de wet zaken af te dwingen, dat is per definitie het prerogatief van de beleidsmakers. De discussie moet vooral daar worden gevoerd.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina