Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Hakrinbankdirecteur: Geen devaluatie SRD

Directeur Hakrinbank: Geen aangepaste koersnotering en geen devaluatie SRD

15/07/2019 10:22 - Wilfred Leeuwin

Directeur Hakrinbank: Geen aangepaste koersnotering en geen devaluatie SRD

 

PARAMARIBO - Vanuit de Centrale Bank van Suriname is de wisselkoers niet aangepast; evenmin is er sprake van een devaluatie van de Surinaamse dollar. Dat zegt de algemeen directeur van de Hakrinbank, Rafiek Sheorajpanday, tegen de krant. Dat bij valutatransacties een hogere koers wordt gehanteerd dan de officiële Centrale Bankkoers, kan verschillende redenen hebben. Maar dat wil nog niet zeggen dat de wisselkoers is aangepast of de SRD is gedevalueerd, aldus Sheorajpanday.

"De koersnotering van de Centrale Bank van Suriname bedraagt SRD 7,52 voor de US dollar. Banken zijn evenwel vrij in het vaststellen van de wisselkoers. De Centrale Bank heeft op ons dan ook het beroep gedaan om ons gedrag op de vreemde valutamarkt zodanig te laten zijn dat een stabiele wisselkoers wordt bevorderd", zegt de algemeen directeur.

Aangezien er meer vraag is naar vreemde valuta is dan wat de banken zelf hebben, intervenieert de CBvS op de valutamarkt, zegt de bankier. Dit wordt gedaan om de bereikbaarheid en de voorziening van basisgoederen, medicamenten en bepaalde basisinputs veilig te stellen. De CBvS wil met haar wisselkoers en breder monetaire beleid proberen om tijdelijke onevenwichtigheden op de valutamarkt te beteugelen.

Lukt dat niet, dan is het risico van devaluatie wel aanwezig. De omvang en financieringswijze van het begrotingstekort is daar een belangrijke factor van. Sheorajpanday zegt dat rekening mee gehouden moet worden dat de valutamarkt een ruime is en er ook verschillende deelmarkten zijn, zoals de cambio's, goudexportbedrijven en winkels.

"Het kan ook dat de Centrale Bank additionele vreemde valuta beschikbaar stelt aan marktpartijen op de vreemde valutamarkt, om een bepaalde tijdelijke onevenwichtigheid weg te nemen of op te lossen", zegt de bankdirecteur. Volgens hem is bij de laatste interventie van de CBvS steeds een koers gehanteerd van SRD 7,52 voor een US dollar.

"Maar in een transactie tussen de Centrale Bank en een marktpartij kan de CBvS de marktpartij een transactiefee in rekening brengen. Hierdoor wordt het aanbod aan vreemde valuta verruimd. De kostprijs is dan de koers van SRD 7,52 plus de transactiefee. Dat is in voorkomende gevallen weleens op een kostprijs uitgekomen van SRD 7,85", zegt de bankier.

Het hanteren van een afwijkende wisselkoers door de individuele banken, betekent volgens Sheorajpanday nog niet dat er sprake is van een devaluatie. "Devaluatie regardeert slechts de door de Centrale Bank van Suriname genoteerde koersen", zegt hij. De bankier zegt dat er geen onder- of bovengrens is van het bedrag waarvan de individuele banken hun eigen wisselkoers mogen bepalen.

De Hakrinbankdirecteur hoopt de gemeenschap aan het denken zetten. "Ik merk dat er voor allerlei diensten en producten vreemde valuta gevraagd wordt. Ik zou de consumenten adviseren om daar een stevige discussie over te voeren. Het creëert namelijk een veel hogere vraag naar vreemde valuta dan nodig is, waardoor er druk op de koers komt."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina