Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Belastingadviseurs leggen zichzelf beroepsregels op

Belastingadviseurs leggen zichzelf beroepsregels op

15/07/2019 19:41 - Van onze redactie

Roy Shyamnarain is voorzitter van de Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs.

Roy Shyamnarain is voorzitter van de Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Belastingadviseurs die lid zijn van de Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs (SFB) dienen zich sinds kort te houden aan een reglement voor beroepsuitoefening. De organisatie die sinds kort onder leiding staat van Roy Shyamnarain, heeft zelf gewerkt aan het vastleggen van het reglement. Bij andere beroepsgroepen, zoals de advocatuur, notarissen en accountants is in de wet vastgelegd dat er beroepsregels moeten zijn.

"Echter, de SFB meent dat er ook voor deze branche beroepsregels moeten zijn waarop haar leden moeten worden afgerekend", zegt de nieuwe voorzitter desgevraagd. Onlangs kozen de leden een nieuwe leiding. Shyamnarain is voorzitter, Farousha Rellum is secretaris, Liesbeth Kuenen is penningmeester en Nazna Ishaak en Siegfried Kenswil zijn beide commissaris.

In de komende bestuursperiode wil de federatie werken aan versterking van haar interne organisatie en verdere verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van haar leden, schrijft zij in een verklaring.

Daarnaast wil de SFB de binnen de organisatie aanwezige kennis inzetten om een actieve bijdrage te leveren aan het fiscale debat, door bijvoorbeeld als gesprekpartner van beleidsmakers op te treden bij het voorbereiden van maatregelen voor verbetering van het belastingsysteem en het beter functioneren van de Belastingdienst.

De SFB telt dertig leden, maar er zouden nog een aantal fiscale dienstverleners zijn die geen lid zijn. Het vastgestelde reglement voor beroepsuitoefening voorziet in regels waaraan de SFB-leden zich bij de uitoefening van hun beroep als belastingadviseur moeten houden.

Dit reglement is samengesteld aan de hand van gangbare internationale standaarden voor met de SFB vergelijkbare beroepsorganisaties en regelt onder meer onderwerpen als integriteit, beroepsethiek, compliance, onafhankelijkheid, competentie, afspraken over honoraria en bescherming van cliënteninformatie.

De SFB beschouwt de vaststelling van dit document als een belangrijke impuls voor kwaliteitsverbeteren van de dienstverlening van haar leden. De organisatie zegt dat het beroep van belastingadviseur een vrij beroep is en in feite iedereen zich dus als belastingadviseur kan uitgeven.

Echter, door zich te committeren aan de regels bouwt de SFB-belastingadviseur voor zijn dienstverlening een zekere kwaliteitsgarantie in en mag hij zich in de praktijk voortaan presenteren als Chartered Tax Advisor (CTA).

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina