Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Déjà vu

COMMENTAAR: Déjà vu

13/07/2019 12:00

COMMENTAAR: Déjà vu

 

HET MINISTERIE VAN Justitie en Politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van geweld op scholen. Gebleken is dat onderwijsfaciliteiten onvoldoende toereikend zijn om hier effectief tegen op te treden. Ook is ontdekt dat eenoudergezinnen een belangrijke bron vormen van problemen bij kinderen, met als mogelijk gevolg crimineel gedrag en in bendes meedoen aan geweld.

Het algehele resultaat geeft de opmerkzame lezer ongetwijfeld een gevoel van déjà vu. In 2017 logen de krantenkoppen er niet om. Onderzoek van socioloog Julia Terborg had aangetoond dat geweld onder jongeren niet alleen op scholen, maar ook in de thuissituatie, enorm vaak voorkwam. Een jaar daarna, toen het rapport officieel uitkwam, ging er weer een schokgolf door de samenleving. Nu, twee jaar verder, is er een bliksemonderzoek gedaan dat kennelijk hetzelfde beeld weergeeft.

De vraag is dus wanneer de autoriteiten a sense of urgency aan de dag zullen leggen en in plaats van snel onderzoek eindelijk snelle maatregelen nemen. Het is ook al heel lang bekend dat Suriname te kampen heeft met een groot aantal drop-outs waar het schoolsysteem en ook de maatschappij geen antwoord op hebben. De jongeren worden werkende armen en zien geen toekomst in hun werk. Zie daar ook de kweekvijver voor criminelen.

Een ander déjàvu-gevoel komt op wanneer uit de aanbevelingen blijkt dat een goed naschools programma een omwenteling kan brengen. Ook dat is al heel vaak gezegd. Het naschoolse programma was ideaal voor gebroken gezinnen waarbij de ene ouder de verantwoordelijkheid voor de kids met een gerust hart kon overlaten aan professionals. Het programma zou geëvalueerd en eventueel weer ingevoerd worden, maar het enorme stigma van corrupte nyan patu dat eraan kleeft houdt dat kennelijk tegen.

Het is hemeltergend dat we maar blijven experimenteren, weten wat speelt, de noodzaak voor maatregelen onderkennen, maar toch blijven steken in de onderzoeksfase. Schoolleiders zitten met de handen in het haar omdat de leerkrachten die de probleemgevallen moeten aanpakken handen tekortkomen en ouders zo bezig zijn van dag tot dag te overleven, dat voor hen schoolproblemen geen prioriteit zijn.

Dat de jeugd steeds meer met gevaarlijke voorwerpen loopt, moet toch de alarmbellen laten afgaan? Maar wat de verbazing ten top doet stijgen is dat minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in feite de situatie bagatelliseert met haar conclusie dat de cijfers in Suriname in vergelijking met de regio niet zorgwekkend zijn. Wachten we dan op 'zorgwekkend' om te handelen?

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina