Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Onderzoek oorzaak geweld op scholen

Onderzoek oorzaak geweld op scholen

12/07/2019 10:03 - Naomi Hoever

Juspol houdt een tweedaagse consultatie.

Juspol houdt een tweedaagse consultatie. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Tijdens de nationale consultatie van het ministerie van Justitie en Politie is geconstateerd dat de onderwijsfaciliteiten ontoereikend zijn. De schoolinfrastructuur en de mate van discipline hebben geresulteerd in toenemende criminaliteit en geweld op scholen en een hoog aantal drop-outs. Verder is er instabiliteit in gezinnen waargenomen. Dit is vooral geconstateerd bij eenoudergezinnen.

Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur merkt op dat verruwing van geweld onder kinderen aan het toenemen is. Volgens haar wordt dit gestimuleerd door de media, met name door televisiestations. Toch stelt ze dat de cijfers in Suriname in vergelijking met de regio niet zorgwekkend zijn.

Juspol houdt een tweedaagse consultatie. Deze is donderdag begonnen en wordt vrijdag afgesloten. Het gaat om een snel onderzoek dat is verricht naar de risico's, bedreigingen en beschermende factoren bij jongeren van de derde tot de zesde klas. Naast deze jongeren zijn ook de ouders geënquêteerd. Het onderzoek is gehouden in de districten Paramaribo, Wanica, Para, Brokopondo en Marowijne.

Hetzelfde onderzoek is ook gedaan in Antigua and Barbuda, Guyana, Jamaica en Saint Lucia. In Suriname gaf  29,6 procent van de respondenten aan dat de oorzaak van geweld op school is dat bendeleden naar de school gingen. Dat beeld komt overeen met antwoorden van respondenten in Jamaica en Saint Lucia. Bovendien schreef 22,3 procent gewelddadig gedrag toe aan problemen op school of verveling. 20,4 procent identificeerde gezinsproblemen als een bijdragende factor aan een onveilige schoolomgeving.

Om geweld terug te dringen koos 39,4 procent van de respondenten voor de aanwezigheid van de politie. Verder gelooft 36,5 procent van de leerlingen dat de uitvoering van mentorschapsprogramma's een preventieve actie was, terwijl 20,8 procent van mening is dat het geven van trainingsprogramma's aan ouders gunstig zou zijn voor de vermindering van geweld in Suriname.

57,7 procent van de leerlingen gaf aan dat onderlinge ondersteuning bendeactiviteiten kan ontmoedigen. 47,1 procent geeft aan dat een goed rolmodel voor andere studenten belangrijk is terwijl 17,5 procent van de leerlingen naschoolse programma's noemde om geweld en bendes tegen te gaan. Er zijn 267 studenten, van zeven scholen ondervraagd te weten in Meerzorg, Pontbuiten, Zorg en Hoop, Rijsdijk, Hanna's Lust, Albina en Afabaka.

Er is onder meer aanbevolen om meer schoolcounselors of maatschappelijk werkers te plaatsen om sociale probleem op scholen te bestrijden, ontwikkeling en handhaving van gerichte beleidsmaatregelen om de discipline op de scholen aan te pakken en het opzetten van positieve naschoolse programma's en vaardigheidstrainingen voor jongeren die lid zijn van bendes.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen