Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Ongelijkheid in pensioenuitkering

Ongelijkheid in pensioenuitkering parastatale bedrijven duurzaam oplossen

11/07/2019 17:24 - Gilliamo Orban

Renate Wouden, voorzitter van de BBGO, roept de gepensioneerden van de parastatale bedrijven op voor een vergadering.

Renate Wouden, voorzitter van de BBGO, roept de gepensioneerden van de parastatale bedrijven op voor een vergadering. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Ongeveer 1.800 gepensioneerden van parastatale bedrijven, die onder het Pensioenfonds vallen, balen dat ze de verhoging die aan oud-landsdienaren is toegekend, niet hebben gekregen. Dit is te wijten aan het feit dat deze ondernemingen een eigen loonreeks hebben en niet werken met het Functie Informatie Systeem van de Overheid (Fiso) .

"Het Staatsbesluit Welvaartvaste Pensioenen heeft betrekking op Fiso", zegt Renate Wouden, voorzitter van de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO), tegen de Ware Tijd. In het Staatsbesluit staat dat wanneer de actief dienende ambtenaren een salarisverhoging krijgen, ook de gepensioneerden die moeten ontvangen.

Ambtenaren en met hen gelijkgestelden hebben in september 25 procent loonsverhoging gekregen en dat is in november doorgevoerd bij de gepensioneerden. Wouden stelt dat de gepensioneerden van de parastatale bedrijven pensioenpremie hebben afgedragen aan het Pensioenfonds. Sommige van deze ondernemingen zijn vijf, tien of twintig jaar terug een parastataal bedrijf geworden en moesten volgens de voorzitter destijds een eigen pensioenfonds opzetten.

Gepensioneerden van die bedrijven zijn ook lid van de BBGO en zijn ontevreden dat ze de verhoging niet hebben gehad. Zij hebben wel de koopkrachtversterking gekregen, zoals die aan ambtenaren, gelijkgestelden en oud-landsdienaren is gegeven. De voorzitter weet dat sommige gepensioneerden van de parastatale bedrijven een redelijk tot hoog pensioen ontvangen, maar het gaat meer om mensen die leidinggevende functies hadden.

"Er moet niet hiernaar gekeken worden, want er is een grote groep die een pensioen krijgt van beneden de armoedegrens. Sommige mensen krijgen een uitkering van SRD 750 of SRD 1.000 per maand", zegt ze. De BBGO wil dat het onderscheid wordt weggemaakt en wil met de verantwoordelijke instanties praten over een duurzame oplossing van dit probleem.

De bond roept in dit kader de gepensioneerden van de parastatale bedrijven op voor een vergadering vrijdag. Er zal onder meer geluisterd worden naar de grieven en wensen van de mensen. "We willen dat de verhoging wordt toegekend en de kwestie moet voor eens en voor altijd opgelost worden. Want een andere keer moeten we niet meer hiermee zitten", stelt Wouden.

De oproep die BBGO heeft geplaatst is bestemd voor gepensioneerden van twaalf bedrijven namelijk: het Algemeen Bureau voor de Statistiek, Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname, Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en Aanverwante Beroepen, Jeugdtandverzorging, Luchthavenbeheer, Maritieme Autoriteit Suriname, Nationaal Vervoersbedrijf, Stichting Volkshuisvesting, Surpost, Staatsziekenfonds, Regionale Gezondheidsdienst en Telecommunicatie Autoriteit Suriname.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen