Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'Soevereiniteit van Suriname geschonden'

‘OM Nederland schendt soevereiniteit Suriname’

10/07/2019 15:41 - Ivan Cairo

‘OM Nederland schendt soevereiniteit Suriname’

 

PARAMARIBO - Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft met de inbeslagname van de door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) verzorgde geldzending april vorig jaar, de soevereiniteit van Suriname geschonden. Gevolg daarvan is dat de inbeslagname onrechtmatig is. Tot die conclusie komt de Belgische hoogleraar Internationaal Publiek Recht, professor Cedric Ryngaert.

Ten behoeve van de Surinaamse banken die bij de rechtbank Noord-Holland een klaagschrift tegen het OM Nederland hebben ingediend, schreef hij een notitie waarin hij een uiteenzetting geeft over de positie van centrale banken in het internationaal recht. In het twaalf pagina's tellende document geeft de rechtsgeleerde aan dat aan vreemde staten, met inbegrip van hun centrale banken, immuniteit van executie toekomt.

"Dit betekent dat Nederland in beginsel geen beslag, met inbegrip van conservatoir beslag, kan leggen op goederen van buitenlandse centrale banken", zoals in het geval van Suriname is gedaan, stelt Ryngaert. Hij voegt eraan toe dat de internationale regels voor immuniteit van executie, zoals ze vooral zijn neergelegd in het VN-verdrag van 2004, voornamelijk zijn ontwikkeld voor civiele zaken. Zij voorzien in een aantal uitzonderingen op principiële immuniteit van de Staat.

"Er kan worden geargumenteerd dat zij niet gelden voor strafzaken. In dat geval blijven vreemde staten op basis van het internationaal gewoonterecht absolute immuniteit van executie genieten", meent de hoogleraar. Hij voert onder meer uitspraken van het Hof van Amsterdam aan om te staven dat "goederen slechts voor beslag vatbaar zijn indien ze bestemd zijn voor commerciële doeleinden". Zowel de Hoge Raad als het Internationaal Gerechtshof heeft vastgesteld dat deze regel het gewoonterecht weerspiegelt.

Ryngaert presenteert in zijn notitie verschillende scenario's. In alle scenario's komt de CBvS immuniteit toe, concludeert hij. De deskundige stelt dat aangezien de CBvS de geldzendingen verzorgt op basis van haar wettelijke taken als centrale bank om het betalingsverkeer van Suriname met het buitenland te bevorderen en te vergemakkelijken, deze zendingen een soevereine bestemming hebben en daardoor immuniteit van executie genieten. De geldzending had nooit in beslag genomen mogen worden.

Ryngaert: "Dat de eurobiljetten formeel eigendom bleven van handelsbanken is niet relevant. Uit de staatspraktijk blijkt immers dat staatsimmuniteit van executie ook geldt ten aanzien van goederen van derde partijen die door een centrale bank worden beheerd, wanneer de centrale bank hiermee uitvoering geeft aan zijn mandaat om het nationale monetaire systeem te reguleren."

Hij legt uit dat de CBvS in Suriname de taak op zich heeft genomen om geld van Surinaamse handelsbanken, verzamelt in één zending, te exporteren aangezien het niet mogelijk is voor de handelsbanken om dit zelf te doen. "Het is niet aan Nederland om deze uitoefening van een aan haar toegewezen staatstaak te betwisten, zelfs al is deze handelwijze niet gebruikelijk in Nederland zelf. Over de precieze wijze waarop de centrale bank de staatstaken uitvoert, gaat immers de vreemde staat, niet Nederland", aldus professor Ryngaert.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina