Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Witwasonderzoek niet tegen Suriname

Witwasonderzoek Schiphol niet tegen Suriname

07/07/2019 00:00 - Ivan Cairo

Het hoofdkantoor van Europol in Den Haag, Nederland,

Het hoofdkantoor van Europol in Den Haag, Nederland, Foto: www.Trtworld.com  

PARAMARIBO - Het fenomeenonderzoek naar witwassen via luchthaven Schiphol waarbij in april vorig jaar 19,5 miljoen euro uit Suriname in beslag is genomen, was niet specifiek gericht tegen het land. Ook geldzendingen uit andere landen krijgen extra aandacht van de Nederlandse justitie.

De bijkomende controle vormt onderdeel van 'Project Vespasianus' dat in opdracht van plaatsvervangend hoofdofficier van justitie Jeroen Steenbrink wordt uitgevoerd. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar "onregelmatigheden in zendingen contant geld via vrachtlijnen van de luchthaven Schiphol", blijkt uit informatie die de Ware Tijd heeft mogen inzien. Bij het project zijn de ketenpartners douane, de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod), Openbaar Ministerie (OM) en de Koninklijke Marechaussee betrokken.

De afgelopen maanden hebben commentatoren en politici via de media beweerd dat Suriname vanwege een vermeend drugsimago door Nederland onder een vergrootglas wordt gelegd. Als gevolg daarvan zou het geld van Hakrinbank, Finabank en De Surinaamsche Bank in beslag zijn genomen. De geldzending werd door de Centrale Bank van Suriname verzorgd.

Het Vespasianus-onderzoek behelst, naast fenomeenonderzoek, de beschrijving van strafrechtelijk relevante indicatoren van deze goederenstroom. Deze indicatoren zijn opgesteld aan de hand van onder meer interviews met belanghebbenden bij geldtransporten en door onderzoek te doen in relevante publicaties van intergouvernementele organisaties, waaronder de Financial Action Task Force (FATF) en Europol.

Uit rapporten blijkt onder meer dat grensoverschrijdend vervoer van liquide middelen een veel gebruikte manier is om de criminele herkomst van geld te verhullen. Het FATF-rapport signaleert dat criminele organisaties mogelijk een manier hebben gevonden om het legitieme "bank-naar-bank contanten geldtransportsysteem" te misbruiken.

Uit het rapport komt verder naar voren dat zolang crimineel geld op dezelfde wijze als legaal contant geld wordt vervoerd, het verschil tussen beide moeilijk te onderkennen is. Op grond hiervan verdient het grensoverschrijdende vervoer van contant geld, volgens het OM, extra aandacht. Het Europort-rapport onderschrijft dat in het criminele circuit contante betaling nog steeds de belangrijkste wijze van betaling is.

De banken hebben intussen een klaagschrift ingediend bij de rechtbank Noord-Holland om het beslag op te heffen. De klaagsters voeren aan dat de door het OM ontwikkelde indicatoren erop gericht zijn grensoverschrijdende geldtransporten uit het criminele circuit te onderscheiden van reguliere, legitieme transporten van contant geld. Ze zouden daarom niet geschikt en ook niet ontwikkeld zijn om "binnen een geldzending, onmiskenbaar afkomstig van bonafide partijen, eventuele besmette gelden te detecteren", vooral omdat het in deze gaat om een geldzending van banken en de douane, Fiod noch het OM twijfel hebben geuit over de reputatie van de banken.

Voor de klaagsters is het onduidelijk op grond waarvan één indicator, als zou Suriname een bronland voor drugs zijn, is gebaseerd. Gesteld wordt dat Suriname niet voorkomt op lijsten van landen met een hoog witwasrisico, ook niet op de EU-lijst. Dat het OM de route Paramaribo-Nederland-Hongkong als "ongebruikelijk" aanmerkt, vinden de banken ook onbegrijpelijk. Zij geven aan dat Schiphol de enige bestemming is waarop vanuit Paramaribo trans-Atlantisch wordt gevlogen en dat de geldtransporten altijd via Nederland zijn gegaan.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina