Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Onderzoek mogelijke fraude huisartsen

Zorgverzekeraar onderzoekt mogelijke fraude huisartsen

04/07/2019 10:03 - Ivan Cairo

Zorgverzekeraar onderzoekt mogelijke fraude huisartsen

Foto: zorgverzekering.org  

PARAMARIBO - Een in Nederland gevestigde zorgverzekeraar stelt een onderzoek in naar vermoedelijke fraude door huisartsen in Suriname. Cliënten van Zilveren Kruis Achmea zijn de afgelopen jaren door sommige huisartsen buitensporig hoge bedragen in rekening gebracht. Zilveren Kruis heeft een beroep gedaan op de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) onderzoek te doen naar deze declaraties.

Ook de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) is op de hoogte gesteld. Nagegaan wordt of de verzekerden onder één hoedje spelen met de huisartsen om de zorgverzekeraars een poot uit te draaien. Uit stukken waarin de Ware Tijd inzage heeft gehad blijkt dat betrokken huisartsen declaraties hebben opgemaakt voor bedragen tussen de tweehonderd en duizenden euro's.

Patiënten krijgen voor de kosten die ze moesten betalen gewone kwitanties van de artsen. "De kwitanties zijn altijd zonder voordrukgegevens van de zorgverlener. Hoge bedragen voor consulten, waarbij zeer vaak nacht- en weekendconsulten, consulten buiten spreekuur en wachtconsulten worden opgevoerd, om de kosten zo hoog mogelijk op te kunnen voeren", schrijft Zilveren Kruis aan de RGD.

De zorgverzekeraar constateert dat medicijnen en/of injecties worden opgevoerd die opvallend duurder zijn dan wanneer ze bij een reguliere apotheek zouden zijn gekocht. Vooral tegen een bepaalde huisarts die meerdere keren per jaar hoge declaraties opstuurt zijn er klachten gedeponeerd bij de RGD. Bedragen die hij in rekening brengt, liggen boven de toegestane toeslag voor medicijnen, verstrekt door apotheekhoudende huisartsen.

"Het gaat alleen al bij Zilveren Kruis om een schadelast van enkele duizenden euro's." Aan de Surinaamse instanties wordt gevraagd of er mogelijkheden zijn om de betreffende huisarts "aan te spreken over zijn onjuist declaratiegedrag, waarmee hij zich wil verrijken ten koste van patiënten". "Dit soort misstanden moet stoppen", wordt gesteld.

Vooralsnog is onduidelijk wat het onderzoek tot nu toe heeft opgeleverd. Het SZF klaagt al geruime tijd dat sommige huisartsen en medisch specialisten buitensporige declaraties indienen. In sommige gevallen is daarvoor bewijs gevonden en zijn regelingen met betrokkenen getroffen om het te veel gedeclareerde terug te betalen. Sommige gevallen zijn nog in onderzoek.

Vorige week maakte SZF bekend dat samenwerking met drie specialisten - Ultramed, waar chirurg M. Mohab Ali werkt, RN Mental Health Services, waar psychiater R. Nanda werkt en dermatoloog J. Chan Pin Jin - is beëindigd. De zorgverzekeraar stelde in een persbericht dat er verschil van inzicht bestaat omtrent het beoordelen van de dienstverlening. Om chaos in de zorg te voorkomen en strikte rechtmatigheid te waarborgen, werd de samenwerking beëindigd.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina