Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • INGEZONDEN: Geestelijk dilemma door 8 december

INGEZONDEN: Hoogste tijd voor besef geestelijk dilemma door 8 december

23/06/2019 22:09

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

Het is de hoogste tijd dat de Surinaamse bevolking meer dan ooit begrijpt dat het land in een geestelijk dilemma verkeert vanwege 8 december 1982. Ik haast me om erbij te zeggen dat deze zaak geen man of vrouw of geschoold of niet-familie of hoge of lage stand kent. Vanwege de aard van de gebeurtenis en alle andere perikelen eromheen is niemand gevrijwaard van deze zaak.

Ons land Suriname is niet alleen fysiek te herkennen. Het is ook belangrijk om geestelijk naar ons land te kijken. Als we dat niet doen zullen we onrealistisch zijn. Er bestaat ook een geestelijke kant van het leven. Die is even reëel als de materiele kant. Ik ben daarom heel blij dat het proces ten einde komt. Echter, als er veroordelingen vallen, is de kwestie nog niet ten einde. Ik hoop dat de rechters die belast zijn ermee erg realistisch zullen zijn om de zaak goed aan te pakken of te laten aanpakken.

In mijn ogen is deze regeerperiode de beste tijd om tot een goede afronding te komen. Ik stel me zo voor dat de rechter een commissie benoemd bestaande uit een vertegenwoordiger van de nabestaanden, of zelfs twee. Die hebben zich nu ook al gebundeld. Dat maakt de zaak ook makkelijker. Verder zie ik een vertegenwoordiger van de daders. Een psychiater, een psycholoog en één of twee geestelijke leiders. Ik stel me zo voor dat zo een commissie onder leiding van een rechter kan staan.

Deze commissie moet een voorstel doen op basis van consensus. Dat voorstel moet dan aan de rechter worden voorgelegd. Dan is het aan de rechter om een uitspraak te doen. Ik zou dan alle kerken oproepen om speciaal voor deze zaak in gebed te gaan zodat de slachtoffers en de daders elkaar zullen vinden. Dat er verzoening plaatsvindt. Dat de slachtoffers voldoende genoegdoening zullen krijgen ter compensatie van het grote verlies en de schade die zij hebben geleden. Ik roep de samenleving op om deze zaak heel belangrijk te achten en zich niet alleen op de aanstaande verkiezingen te richten voor verandering.

Suriname staat voor een uitdaging om te kiezen voor datgene dat juist is en niet te kiezen voor wat niet goed is. Onze samenleving heeft recht op een juiste ontwikkeling. Als we acht slaan op de juiste dingen, zowel in de breedte als de diepte, zullen we met zijn allen genieten van de vruchten van het land. Laten we met zijn allen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op ons nemen voor dit geliefd land Suriname. We staan met zijn allen voor de uitdaging.

We moeten ook toegeven dat de slachtoffers voor de grootste uitdaging staan. Zij zullen zich moeten opofferen voor vriend en vijand. Dat is niet eenvoudig. Wel is het zeker dat door een daad van liefde en begrip alles ook hun nazaten ten goede zal komen. Suriname staat voor een grote uitdaging. In een wereld waar eenieder zijn rechten opeist, wordt er ingeleverd en ontstaat er een gezond klimaat voor nationale ontwikkeling. 25 november 2019 kan een gezegende dag worden. Laten we opstaan en doen wat juist is voor ons allen.

Apostel Carlo Lansdorf

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina