Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Cabendadorp neemt ontwikkeling in eigen hand

Cabendadorp neemt ontwikkeling in eigen hand

23/06/2019 07:49

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de bewoners van het dorp en de ondernemer Liu Aitong rond de exploitatie van rondhout

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de bewoners van het dorp en de ondernemer Liu Aitong rond de exploitatie van rondhout Foto: NII  

PARAMARIBO - De bewoners van Cabendadorp zullen binnen afzienbare tijd hun eigen ontwikkeling ter hand nemen. Dt kwam naar voren bij de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen de bewoners van het dorp en de ondernemer Liu Aitong rond de exploitatie van rondhout. De ondertekening vond plaats onder auspiciën van het directoraat van Duurzame Ontwikkeling Inheemsen (DDOI) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling, meldt het NII.

Bij de diverse consultatiemeetings met de gemeenschap werd deze overeenkomst met het traditioneel gezag doorgenomen en uiteindelijk met algemene stemmen aangenomen. Op de dag van de ondertekening hebben het traditioneel gezag, de dorpsoudsten en de ondernemer getekend. Ook de districtscommissaris van Para, Armand Jurel, heeft op een later tijdstip zijn handtekening geplaatst onder het document. 

Steven Vroom, onderdirecteur Gemeenschapsontwikkeling van het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen, licht toe dat er op een van de bijeenkomsten een uiteenzetting is gegeven over bemensing en de doelen van het directoraat. Ook heeft hij de procedures en regels met betrekking tot de commerciële houtwinning in de gemeenschapsbossen uitgelegd. Vervolgens werden alle aanwezige dorpelingen alsook het traditioneel gezag gevraagd of er bezwaar tegen was dat de ondernemer Aitong aan commerciële houtwinning doet in het gemeenschapsbos terreinnummer 203 van het dorp. De gemeenschap gaf unaniem aan geen bezwaar te hebben.

Aitong heeft ook aangegeven graag te willen werken in het gemeenschapsbos van Cabendadorp en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van deze gemeenschap. Hij heeft reeds geïnvesteerd in het dorp, door een deel van de retributieschuld van het dorp te betalen bij Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). 

In de overeenkomst is opgenomen dat de ondernemer een bedrag van 10.000 US dollar zal storten welke als boost moet dienen voor de ontwikkeling van Cabendadorp. De achterstallige retributie welke bedroeg SRD 17.663, 87 en de SRD 25.000 zullen afgetrokken worden van de 10.000 US dollar, welke is overeengekomen met partijen. De ondernemer mag gelijk na de ondertekening van start gaan met zijn onderneming. Cabendadorp heeft een gemeenschapsbos groot 4375 hectare.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina