Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Onterechte inning voor ID bestaande percelen

Onterechte inning bij aanmaak ID voor bestaande percelen

19/06/2019 15:39 - Naomi Hoever

Er is flink gerommeld bij de toekenning van Perceel-Id's.

Er is flink gerommeld bij de toekenning van Perceel-Id's.  

PARAMARIBO - De Gliswet wordt volgens anonieme bronnen binnen het MI-Glis vertrapt door de toekenning van Perceel-ID’s voor percelen die reeds voorkomen in de openbare registers. Dit bestand bedraagt minimaal tweehonderdduizend percelen. Het MI-Glis verplicht burgers dat bij de overdracht het perceel opnieuw uitgemeten moet worden en moet worden voorzien van een Perceel-ID.

Daarnaast geldt een ID voor kavels die ontstaan door het verkavelen van een perceel dat reeds voorkomt in de openbare registers of een nieuw in grondhuur uit te geven perceel.  "Dit is een regelrechte vertrapping van de Gliswet en van de rechten van de burgers, aangezien de voorloper van het instituut, het PMU, voor de Perceel-ID's voor bestaande percelen had moeten zorgdragen", zeggen ingewijden.

Bij dit project werden burgers opgeroepen zich aan te melden bij de wijkunits om na te trekken of hun perceel voorkomt in de openbare registers. "Dit was het moment waarop een verificatie plaatsvond van de juridische - en feitelijke rechtstoestand. Met andere woorden moet geverifieerd worden of wat in de openbare registers staat, correspondeert met de praktische veldsituatie. Indien juist bevonden, kreeg de burger als blijk daarvan een verklaring met een voorlopige perceelsID toegekend door het PMU."

De Perceelidentificatie is per staatsbesluit in 2016 in het leven geroepen. Dit besluit houdt in dat vanaf die datum elk uitgemeten perceel binnen het Surinaams grondgebied moet worden voorzien van een Perceel-ID. Ondanks protest van de Glis-bewaarder dat nodeloos de verplichting op de burger wordt gelegd, met name bij de overdracht van een reeds bestaande perceel.

Dit houdt ook in dat een bestaand perceel, waarvan de eigenaar geen plannen heeft dat over te dragen, niet officieel zal voorkomen in het percelenbestand. MI-Glis zal op deze manier nooit een volledig bestand hebben opgebouwd. Het besluit heeft volgens de ingewijden verregaande consequenties voor de vastgoedsector.

Op aandringen van de Glis-bewaarder is een overgangsfase ingebouwd van zes maanden, welke toen werd verlengd met nog eens twee maanden. In 2017 is Glis van start gegaan met het verplicht stellen van een perceel-ID als voorwaarde voor de overdracht van percelen binnen het Surinaams grondgebied.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen