Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Proefwerken Nederlands onder de loep

Leerkrachten Nederlands nemen proefwerken onder de loep

17/06/2019 06:12 - Amanda Palis

Leerkrachten Nederlands nemen proefwerken onder de loep

 

PARAMARIBO - In een vol leslokaal op het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) werd zaterdag door ongeveer tachtig leerkrachten gediscussieerd over de methoden en volgorden die worden gehanteerd bij het opstellen van proefwerken op voj-niveau. De Surinaamse Vereniging van Neerlandici (SVN), die deze workshop organiseerde, hoopt zo behalve het Nederlands interessant te houden voor scholieren, de taal ook te bevorderen.

"De Nederlandse taal is eigenlijk het vehikel voor al onze kinderen om een bepaalde ontwikkeling te bereiken. Hoe wij dat overbrengen, ook bij de proefwerken, bepaalt voor een groot deel hoe het hen zal vergaan", vindt SVN-voorzitter Euritha Tjan A Way. "Als je de taal goed beheerst, zul je vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en redactie rekenen ook veel beter begrijpen, want dat zijn allemaal vakken die de Nederlandse taal gebruiken."

Tot nu toe merkt de SVN dat er vaak gemakkelijke vragen worden gesteld tijdens de proefwerken. Dit zou volgens Tjan A Way niet uitdagend en stimulerend zijn voor de scholieren. "Onderzoek wijst juist uit dat als we moeilijke vragen stellen, we de ontwikkeling van de hersenen van de kinderen stimuleren." Dat de proefwerken 'gemakkelijk' worden opgesteld, werd aan het eind van de workshop bevestigd nadat de leerkrachten die hadden geanalyseerd.

De leerkrachten merkten op dat de vragen slechts toetsen of leerlingen de stof kunnen reproduceren en begrijpen. "Er wordt verder niet getoetst of leerlingen de stof kunnen toepassen. Als je het kunt toepassen, wil dat zeggen dat je het ook beheerst", aldus Tjan A Way. Dat er vooral grote interesse was voor het bevorderen van de taal onder de vakdocenten, was duidelijk te merken aan het aantal aanwezigen. "We hebben zeker 30 procent van de scholen hier aanwezig bij de workshop. Dit geeft inderdaad aan dat er een behoefte is dat leerkrachten gezamenlijk willen en kunnen werken om het Nederlands op school te bevorderen."

In een vervolgworkshop zal er vooral aandacht worden besteed aan hoe vragen het best gesteld kunnen worden. Ook het onderdeel samenvatting is voor veel leerlingen nog moeilijk. "Dat merken de leerkrachten tijdens de proefwerken. Het is een onderwerp dat we zeker zullen meenemen bij de volgende workshop."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen