Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • MI-Glis: Ontslag Vreden sinds 2017 ingezet

Ontslag hypotheekbewaarder sinds 2017 ingezet

15/06/2019 11:01 - Ivan Cairo

Ontslag hypotheekbewaarder sinds 2017 ingezet

 

PARAMARIBO - Hypotheekbewaarder Ricardo Vreden was al in 2017 aan de kant gezet. Toen was echter niet de wettelijk voorgeschreven procedure gevolgd. De ontslagbrief was toen getekend door Peggy Bouterse, chef-staf op het kabinet van de president. De Ware Tijd verneemt dat de Raad van Toezicht (RvT) bij MI-Glis, het grondregistratiekantoor, het niet oneens was met het ontslag. Toch stond de raad erop dat de ontslagbrief werd ingetrokken, omdat de chef-staf geen enkele bevoegdheid heeft om een dergelijke maatregel te nemen. Het ontslag moest van de president zelf komen.

Sindsdien heeft de leiding van MI-Glis onderzoek gedaan naar geruchten en klachten vanuit de samenleving over vermeende ontoelaatbare handelingen van de hypotheekbewaarder. Vreden werd in gebreke gesteld. Zijn verweer werd zowel door de RvT als toenmalig RGB-minister Roline Samsoedien ondeugdelijk bevonden. In april kreeg Vreden een brief van de bewindsvrouw. Daarin werd aangekondigd dat er maatregelen tegen hem zouden worden getroffen door de president en werd hij geïnstrueerd tot dan thuis te blijven. Uiteindelijk kreeg hij eind mei bij beschikking ontslag van de president.

Vreden heeft op 10 juni een kort geding aangespannen tegen de president, RGB en MI-Glis om het ontslag terug te draaien. Onder andere stelt hij dat zijn naam niet volledig is geschreven en zouden de "geconstateerde ernstige handelingen" waarvan hij verweten wordt, door het staatshoofd niet duidelijk zijn geredigeerd in de ontslagresolutie. Een ingewijde houdt de redactie voor dat er concrete gevallen zijn ontdekt waarbij de hypotheekbewaarder ernstig plichtsverzuim kan worden verweten. Zo zouden vermoedelijke manipulatie op erfpachtgrondpapieren gepleegd door notarissen of derden aan zijn aandacht zijn ontsnapt en zijn ingeschreven bij MI-Glis.

Zo zouden van een grote handelszaak grondpapieren zijn ingeschreven, nadat die het erfpachtrecht zou hebben verkregen. Dit recht kwam eerder een andere partij toe maar die zou zijn vervallen na veertig jaar. Naderhand is gebleken dat met de periode was gesjoemeld. Volgens de originele stukken die de benadeelde kon overleggen bleek dat het erfpachtrecht pas over 75 jaar vervalt. Ook kwamen ernstige discrepanties boven tafel bij het bepalen van de zegelwaarde van terreinen.

Zo zouden in gevallen waarbij in eerste instantie SRD 200.000 als zegelwaarde zijn opgebracht, de begunstigde na onderhandeling "plotseling maar SRD 75.000 hoeven te betalen". Met deze handelingen zou de Staat enorm veel inkomsten zijn misgelopen. Het feit dat Vreden ook zesenzestig eenmansstichtingen heeft opgericht die zich bezighouden met grondzaken suggereert belangenverstrengeling, wordt dWT voorgehouden. Bij een verkavelingsproject dat Vreden zou hebben uitgevoerd, zouden ook geen overdrachtskosten zijn betaald aan de Staat.

Voorts zou een accountantskantoor, dat was aangetrokken om een onderzoek in te stellen bij MI-Glis, zijn tegengewerkt. In zeker twee gevallen zijn kwitanties opgedoken die vermoedelijke handlangers bij MI-Glis van de hypotheekbewaarder zouden hebben getekend bij het onderhands innen van betalingen. De leiding van MI-Glis treft momenteel voorbereidingen om de geconstateerde onregelmatigheden voor strafrechtelijk onderzoek voor te leggen aan de procureur-generaal.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina