Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Fiscaal beleid versterkt economie

Fiscaal beleid versterkt economie

08/06/2019 08:49 - Ivan Cairo

Minister Gilmore Hoefdraad (midden)  gaf vrijdag een toelichting op het financiele beleid dat de afgelopen periode is gevoerd.

Minister Gilmore Hoefdraad (midden) gaf vrijdag een toelichting op het financiele beleid dat de afgelopen periode is gevoerd. Foto: Stefano Tull  

PARAMARIBO - Het fiscale beleid heeft de Surinaamse economie versterkt en zal dat ook blijven doen. De belastinginkomsten zijn tussen 2015 en 2018 met 75 procent gestegen, staat in ‘Begroting Snapshot & Economisch Review 2018’, een publicatie van het ministerie van Financiën. “We zullen blijven groeien door economische expansie. De overheidsinkomsten zullen blijven stijgen als we de uitgaven controleren”, aldus het ministerie.

Financiënminister Gillmore Hoefdraad gaf vrijdagmorgen tijdens een ontmoeting met verslaggevers een toelichting op het financiële beleid dat de afgelopen periode is gevoerd. In 2018 was 36,7 procent van de belastinginkomsten afkomstig van directe belastingen. De rest kwam van indirecte belastingen en niet-belastingontvangst- en, waarvan niet-mijnbouw een overheersende bron was. Volgens Hoefdraad is dit een "goede mix" van inkomstenbelasting die afhankelijk is van verschillende economische sectoren. Dit zal worden gehandhaafd.

Ook wordt aangegeven dat de totale overheidsinkomsten uit de niet-mijbouwsector hoger zijn dan wat de Staat aan de mijnbouwsector verdient. "Dit is een goed teken voor economische diversificatie." In 2018 werd bij de niet-mijnbouwsector SRD 3,8 miljard opgehaald, waarvan 49 procent aan indirecte belastingen, 31 procent directe belastingen en 20 procent niet-belastingontvangsten. "Economische diversificatie zal de negatieve impact van grondstoffenprijzen verminderen", stelt Financiën. De afhankelijkheid van de mijnbouwsector leidde door de dalende prijzen in de sector tot een economische recessie in de periode 2016-2018.

In 2018 werd in totaal SRD 2,1 miljard gehaald uit de mijnbouwsector. Met de review die het ministerie heeft gepubliceerd, wil Financiën haar beleid zo transparant mogelijk maken voor het publiek. Hoefdraad is van oordeel dat met de economische expansie die wordt geconstateerd de belastinginkomsten de komende periode zullen toenemen. Ook het bruto-nationaal product zal groeien, wat inhoudt dat ook de Surinamer een hoger inkomen zal hebben. De bewindsman merkte verder op dat door bezuinigingen het begrotingstekort de afgelopen jaren omlaag is gebracht en dat ook de inflatie zwaar is teruggebracht van 55,5 procent in 2016 naar gemiddeld 6,8 procent het afgelopen jaar.

Hoefdraad wees verder op toenemende inkomsten van bedrijven als Staatsolie, en te verwachten meer-opbrengsten uit de goudsector als gevolg van productieverhogende maatregelen en omstandigheden bij Rosebel Goldmines en Newmont. Gelet op recente macro-economische ontwikkelingen verwacht Hoefdraad dat de economie zal blijven groeien, resulterend in sociale welvaart voor de samenleving. Verwacht wordt dat overheidsinkomsten in 2023 zullen zijn gegroeid van SRD 6,7 miljard nu naar SRD 8,5 miljard, een inkomstenstijging van gemiddeld 6,3 procent per jaar. Hoefdraad verwacht ook dat de regering de uitgaven in de komende vijf jaar met 9,5 procent omlaag zal brengen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina