Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Verbetering uitkering mensen met beperking

Verbetering uitkering mensen met beperking stap dichterbij

06/06/2019 07:11 - Naomi Hoever

Verbetering uitkering mensen met beperking stap dichterbij

Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) wil aanpassing van de uitkering voor mensen met een beperking. “Het uiteindelijke besluit ligt bij de regering en is geen aangelegenheid van Sozavo”, zegt minister André Misiekaba. Het ministerie spoort de doelgroep aan om zich zoveel mogelijk ook voor de andere voorzieningen te registreren en zal zij zich blijven beijveren om in die tegemoetkomingen te blijven voorzien.

"De regering beseft dat het bedrag van SRD 325 per maand niet voldoende is om te voorzien in het levensonderhoud. Daarom biedt het ministerie andere voorzieningen, waaronder gesubsidieerde levensmiddelen pakketten, betaling van de premie van de ziektekostenverzekering en aanvullende medische kosten en ondersteuning met thuiszorg", zegt Misiekaba.

Om in aanmerking te komen voor financiële bijstand moet een bevoegde persoon of instantie vaststellen dat de cliënt daadwerkelijk een beperking heeft. Dat kan door middel van een medische verklaring. Misiekaba zegt dat huisartsen hebben aangegeven dat het oordelen over de arbeidsongeschiktheid van cliënten voor problemen zorgt in de relatie tussen cliënt en arts. Hierdoor is besloten om een verklaring van een specialist te vragen.

De procedures zijn in januari aangepast, waardoor cliënten van wie overduidelijk is dat de beperking niet van tijdelijke aard is, bij verlenging slechts een bewijs van in leven zijn moeten overleggen. In 2017 is de dienst Mensen met een Beperking begonnen met het digitaliseren van informatie over de doelgroep. Ondanks vele oproepen, liggen de aanmeldingen ver beneden het aantal mensen dat bijstand ontvangt.

Het grote verschil heeft ertoe geleid dat de dienst een plan uitwerkt om in samenwerking met het Onderdirectoraat Algemeen Maatschappelijke Zorg een beter beeld te krijgen van het aantal mensen met een beperking. In het bestand komen namelijk ook mensen voor met chronische aandoeningen. Bij de registratie zullen alle wijkkantoren van het onderdirectoraat worden bezocht.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina