Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Caram: ‘Geleidelijke centralisatie kasreserve’

Caram adviseert geleidelijke centralisatie kasreserve

05/06/2019 03:24 - Ivan Cairo

Oud-bankier Anthony Caram.

Oud-bankier Anthony Caram. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Oud-bankier Anthony Caram heeft een alternatieve strategie om de kasreserve doelmatiger te realiseren, dan onlangs tussen de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en Surinaamse Bankiersvereniging is afgesproken. Hij wijst het nieuwe kasreservebeleid niet op voorhand af. Het heeft volgens hem een aantal positieve elementen.

De strategie die Caram voorstelt, vereist aanpassing van het 'Algemeen Voorschrift' dat sinds vorige week door de CBvS wordt gehanteerd. "Een voorzichtige, stapsgewijze invoering per begin 2021 van de centralisatie van de kasreservemiddelen", stelt Caram voor in een analyse waarop de Ware Tijd de hand heeft weten te leggen.

"Hierbij wordt op genoemd tijdstip krachtens het voorschrift initieel 10 procent van de kasreservemiddelen in beheer gegeven aan de Bank. Door de geleidelijke invoering van het voorschrift, wordt de tijdsruimte gecreëerd voor het in versneld tempo doorvoeren van de zo noodzakelijke institutionele versterking van de Bank", aldus Caram.

De analyse maakte de oud-bankier ten behoeve van enkele organisaties waaronder de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), die maandagavond een discussie hield over het kasreservebeleid van de Centrale Bank.

Caram concludeert dat de afspraken tussen de CBvS en de bankiersvereniging diverse positieve elementen bevatten. "Dit is op zich bemoedigend en tot op zekere hoogte ook geruststellend", stelt hij. Toch is er een reëel risico. De aangekondigde verplichting dat banken in het vervolg bij de CBvS een kasreserve aanhouden, kan slechts beperkt of geheel geen positief netto-effect hebben.

Caram: "In het uiterste geval bergt het huidige Algemeen Voorschrift zelfs het risico van een averechtse werking in zich, indien zij aanleiding geeft tot een zekere kapitaalvlucht." Er zijn een aantal factoren die de risico's kunnen vergroten. De aard van de gemaakte afspraken, het broze vertrouwen van de houders van vreemde-valutadeposito's in het financiële systeem, alsook verwarringwekkende publiciteit rond dit voorschrift.

Centralisatie is pas echt verantwoord en raadzaam, indien de financiële soliditeit van de CBvS zich in aanvaardbare mate heeft hersteld. Dat geldt ook voor het publieke vertrouwen in de CBvS. Hierdoor wordt het risico van het tot ontlading komen van averechtse reacties getemperd. Om deze reden verdient een geleidelijke invoering van het voorschrift de voorkeur boven een abrupte, zegt de econoom.

In zijn analyse benoemt Caram de mogelijke voordelen, maar ook de mogelijke negatieve kanten van het aangepaste kasreservebeleid. Daarbij wijst hij vooral op de onafhankelijke positie van de CBvS en risico's die het buitensporig budgettaire beleid van de regering met zich meebrengt. Om zich beter van haar kerntaken te kwijten dienen een aantal aspecten in de Bankwet te worden veranderd meent de econoom.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina