Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • AANGEBODEN: NPS wijst op vreugde Ramadanfeest

AANGEBODEN: NPS wijst op vreugde Ramadanfeest

05/06/2019 23:17

AANGEBODEN: NPS wijst op vreugde Ramadanfeest

 

Eid is een zegen, een geschenk, een speciale gunst. Het is een goddelijk geschenk dat de Profeet (vzmh) ons heeft gebracht. De Nationale Partij Suriname (NPS) wil de aanhoudende vreugde en blijdschap die het Eid Al Fitr jaarlijks brengt behouden. Een feest van vreugde, geluk, rust en verlichting herbergt een boodschap naar de zittende regering die tegen deze betekenis van het Ramadanfeest beleid voert.

De eerste vieringen van de Islamitische feesten vonden plaats na de emigratie van de Profeet (vzmh). Toen de Boodschapper van Allah (vzmh) zich in Medina vestigde, had men de gewoonte om, in eerbetoon aan de stad, twee dagen per jaar aan spelen en vermaak te wijden. Zoals de Profeet (vzmh) andere tradities uit de Eeuw van Onwetendheid doorbrak, doorbrak hij met de volgende woorden ook deze traditie: "Allah Almachtig heeft deze twee dagen door betere vervangen. Dit zijn het Ramadanfeest (Eid al-Fitr) en het Offerfeest (Eid al-Adha).

Eid al-Fitr is een van de tekenen van de Islam. Tot op de dag van vandaag delen jong en oud, of ze nu wel of niet vasten, of ze nu wel of niet hun gebeden verrichten, in deze vreugde. Zelfs degenen die niet geloven, delen in de feestvreugde van Eid. Het feest brengt geluk, rust en verlichting. Gelovigen zijn vrolijk en levendig. Degenen die deze zegen erkennen, genieten van het genoegen dat in de wetenschap besloten ligt, dat zij in deze wereldse test, als dienaar van Allah (God), hun best hebben gedaan. Ze voelen de opwinding van de belofte van goddelijke vergeving en hebben de rust om aanbidding een deel van hun leven te maken.

Hoewel vasten verplicht is voor alle dagen van Ramadan, is het op de dagen van Eid verboden om te vasten. Tijdens Eid genieten de gelovigen van de middelen die de Grote Voorziener ons geschonken heeft. Ook geven zij aalmoezen, doen ze aan liefdadigheid, zijn ze gastvrij voor gasten en geven en ontvangen ze geschenken. Ze geven aan kinderen, familieleden, de armen en behoeftigen. Zoals God's Boodschapper zei: "Dit zijn dagen van eten en drinken."

De dagen van eten en drinken naar keuze en behoefte is in Suriname drastisch veranderd en  verminderd. Steeds meer mensen hebben het moeilijk om het hoofd boven water te houden. Dit vanwege het feit dat de koopkracht is verminderd en de waarde van onze Surinaamse munt door het slechte beleid van deze regering is gedaald. De NPS erkent de ondersteuning aan sociaal-zwakkeren middels voedselpakketten. Echter wil de partij zelfredzaamheid voor een ieder totstandbrengen middels gedegen scholing, het creëren van werkgelegenheid en het ontwikkelen van een sterk geloof in het eigen kunnen.

Eid festiviteiten vallen binnen de grenzen van wat in de religie is toegestaan. Tòch kunnen gelovigen gevoelens soms niet beheersen en overschrijden zij de grens. We moeten een evenwicht zien te bewaren in onze daden. Dit is alleen mogelijk door het hart dusdanig te bevredigen, dat er geen ruimte overblijft voor onwettige verlangens. Ook in deze tekst ziet de NPS een boodschap aan de regering: "Stop met de negatieve handelingen en daden die vernietigend zijn voor het land en volk en bevredig het hart middels vast geloof en door dienstbaar te zijn aan de Surinaamse mens."

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina