Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Angstreserve

COLUMN: Angstreserve

03/06/2019 14:00 - Von Zeggen

COLUMN: Angstreserve

Giwani Zeggen  

Reikhalzend kijk ik uit naar het VES-debat in verband met het onderbrengen van de valutareserve door de commerciële banken bij de Centrale Bank van Suriname. Ik ga er namelijk vanuit dat er vanavond zal worden gediscussieerd op basis van de feiten en hoe verschillende economen die feiten interpreteren. Echter, over de feiten kan er geen discussie zijn lijkt mij. Nee, er mag over de feiten geen discussie zijn. Dan heeft een discussie namelijk geen zin. We kunnen van mening verschillen in een discussie over de lekkerste rum in Suriname en of dat Borgoe is, maar laten we eerst alsjeblieft vaststellen dat Borgoe rum is!

Als niet-econoom wil ik me niet op glad ijs begeven door te stellen of het een wijs of onwijs besluit is. Echter, ik kan een kleine bijdrage aan het debat vanavond leveren door tenminste enkele vragen op te werpen over welke feiten in Torarica voor verschillende meningen vatbaar zijn. Ik neem aan dat de leden van de VES zich tijdens een dergelijk debat niet laten leiden door onderbuikgevoelens en een eventuele politieke voorkeur die maakt dat een dergelijk lid voor- of tegenstander is.

Oké, nu de feiten, zodat het voor ons leken ook makkelijker te volgen zal zijn. Allereerst is natuurlijk van belang of de Bankwet van Suriname voorschrijft of de kasreserve, ongeacht of het nou gaat om vreemde valuta of de Surinaamse dollar, ondergebracht moet worden bij de Centrale Bank van Suriname? Ja of nee?

Een volgende vraag is natuurlijk waar het geld nu is? Veilig bij de commerciële banken in Suriname of heeft een aantal van hen het geld nu ook al in het buitenland gestald? En is de manier waarop de commerciële banken nu het beheer hebben over de valutakasreserve zonder risico's voor hun cliënten of zijn er wel risico's?

Ook belangrijk is de vraag of de commerciële banken nu voor 100 procent zelf besluiten hoe ze het geld in het buitenland beleggen, met alle eventuele risico's die daarmee gepaard gaan of is er op de één of andere manier contact daarover met de Centrale Bank van Suriname. En hoe zit het in de nieuwe situatie? Gaat de Centrale Bank nu alleen bepalen wat er gebeurt of geschiedt dat in samenspraak met de commerciële banken? Kan het geld gebruikt worden om interventies te plegen op de lokale valutamarkt om de koers te houden waar die nu staat of niet? En de vraag of de valutakasreserve kan worden gebruikt om bijvoorbeeld pakketten met NDP-toiletpapier tegen een lage prijs te verkopen aan Surinamers die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen?

Als er over de bovenstaande punten helderheid wordt verschaft, zou ik heel blij zijn en kan ik de discussie met mijn zeer beperkte economische kennis ook volgen. Over hoe de feiten in de praktijk zullen uitwerken kunnen de meningen namelijk verschillen en kan er een debat worden gevoerd. Met de nodige kritische kanttekeningen en vragen. Want die heb ik ook. Aan populistische uitspraken en het bespreken van personen, heeft niemand iets. Het kan slechts leiden tot onrust met alle gevolgen van dien. En daar zit niemand op te wachten.

Ook ik heb een tweetal vragen. Ten eerste: afgezien van het feit dat de Bankwet deze handeling voorschrijft, wat is de reden dat de Centrale Bank van Suriname per se op dit moment de valutakasreserve wil beheren? Er komt een overlegcomité, zeg ik even in mijn eigen woorden, waarin de Moederbank en de commerciële banken vertegenwoordigd zijn. Wat gebeurt er als de Centrale Bank een totaal andere mening dan de commerciële banken heeft over hoe het geld in het buitenland gestald moet worden? Immers, uitgaande van de aanname over de Bankwet, is het geld in juridische zin onder beheer van de Moederbank. Of zit het anders?

Dit wil ik graag weten. Aan allerlei speculaties, zoals over een valutakasreserve die als sneeuw voor de zon gaat verdwijnen en Surinamers die daarmee alles in één keer kwijt zijn, heb ik niks. Personen die dat beweren, spelen met vuur. De gevolgen van het inspelen op die onderbuikgevoelens en het oproepen van allerlei angstgeesten, zullen niet te overzien zijn. Immers, angst is een slechte raadgever. Laat staan als die angst niet gestoeld is op feiten!.

giwani@hotmail.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina