Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Kwestie scholen Latour gepolitiseerd

Kwestie scholen Latour gepolitiseerd

31/05/2019 10:07 - Wilfred Leeuwin

Kwestie scholen Latour gepolitiseerd

Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - De kwestie rond criminaliteit op en rond scholen in de woonwijk te Latour is gisteren tijdens de begrotingsbehandeling voeding geweest voor een politiek spel tussen coalitie en oppositie. Op het terrein bevonden zich op dat moment leerkrachten van verschillende scholen om een petitie aan te bieden aan assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons.

Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie rapporteerde dat er van slechts één beroving sprake is geweest, waarbij een gewapende rover van twee leerkrachten de mobiele telefoon buitmaakte. De dag daarna zou een zwerver zijn gelokaliseerd op een andere school. Ook zei de bewindsman dat de surveillance op de scholen en in de woonwijk is verscherpt en dat er preventieve maatregelen worden genomen om de veiligheid en het veiligheidsgevoel te garanderen.

Dit antwoord beviel de oppositie niet. Volgens haar is de situatie veel erger dan het door de minister wordt geschetst. Er zou sprake zijn van een serie overvallen en zelfs één geval van verkrachting. De oppositieleden Asiskumar Gajadien (VHP) en Edward Belfort (Abop) zeiden dat leerkrachten en leerlingen zich geen raad meer weten, verschillende scholen in die woonwijk uit angst zijn gesloten en er dringend een oplossing nodig is vanuit de regering.

Volgens Gajadien zijn er zeven scholen in Latour gesloten. Gemaakte afspraken over fysieke beveiliging vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zijn niet nageleefd. Volgens hem geven de leerkrachten zelfs aan dat er sprake is van zeker drie berovingen. "Waar het bij mij omgaat, is dat de regering niet in staat is de juiste informatie aan het parlement te verstrekken. Het is misleiding of men is niet in staat het werk te doen", zei de VHP-parlementariër. Belfort zei in de ochtend de scholen te hebben bezocht en gesprekken te hebben gevoerd met leerkrachten.

Meerdere oppositieleden vonden dat Geerlings-Simons de vergadering terstond moest schorsen, zodat de petitie van de leerkrachten in ontvangst kon worden genomen. De voorzitter weigerde dat en verweet de oppositie politiek te bedrijven met deze kwestie. Belfort beschuldigde Geerlings-Simons ervan de leerkrachten buiten in de regen te laten staan, terwijl er door werd vergaderd. Deze informatie bleek later niet te kloppen.

De parlementsvoorzitter maakte duidelijk dat de leerkrachten zich onaangekondigd hadden begeven naar DNA. Het aanbieden van een petitie door personen en groepen uit de gemeenschap moet op afspraak geschieden. Omdat de leerkrachten weigerden de petitie af te staan aan de griffie en Geerlings-Simons persoonlijk wilden spreken besloten zij te wachten.

"Ik heb juist de minister gevraagd zijn rapportage te doen zodat ik de leerkrachten straks te woord kan staan", aldus de voorzitter. Ze droeg daarna de leiding van de vergadering over aan vicevoorzitter Melvin Bouva. Toen zij zich naar de leerkrachten begaf, verliet ook een deel van de leden de zaal. Regering en parlement zijn het erover eens dat het gebeurde te Latour "ernstig genoeg" is en dat er vooral preventieve maatregelen moeten worden genomen.

"Er moet geen massahysterie worden gecreëerd, maar we moeten wel de zaak goed aanpakken en de juiste informatie hebben", zei DOE-parlementariër Carl Breeveld. Van alle kanten werden voorstellen gedaan: van traumateams tot het plaatsen van camera's op scholen tot het inzetten van militairen en wachters om de scholen te bewaken. Getrouw verzekerde het parlement en de gemeenschap dat de regering deze kwestie ernstig opvat en dat de nodige maatregelen niet zullen uitblijven.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina