Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Politiek mag niet ingaan tegen pastorale taak’

‘Politiek mag niet ingaan tegen pastorale taak’

23/05/2019 22:51 - Merredith Bruce

Steve Reyme, apostel bij de Volle Evangelie.

Steve Reyme, apostel bij de Volle Evangelie. Foto: Facebook Steven Reyme  

PARAMARIBO - “Geestelijke leiders zijn ook mensen. Ze hebben ook stemrecht en zijn vrij om te kiezen voor welke partij ze willen.” Zo reageert Steven Reyme, apostel bij de Volle Evangelie, desgevraagd op de samenwerkingsovereenkomst die de Abop in het weekend heeft getekend met enkele geestelijke leiders.

De overeenkomst is onder meer erop gericht een bijdrage van deze groep te krijgen voor het helpen indammen van de toenemende criminaliteit en het moreel verval. Daarnaast wordt beoogd dat christenen op elk niveau vertegenwoordigd zijn in de partij om zo verzekerd te zijn van een stem.

Reyme vindt de directe en formele betrokkenheid van geestelijke leiders bij een politieke partij "geen slecht ding". Anders was het als een religieuze stroming zich zou verbinden aan een politieke partij. "Dat is onbijbels."

Het argument scheiding van kerk en Staat dat zo nu en dan wordt opgeworpen om niet samen te werken, is volgens Reyme praktisch onmogelijk. Tot zover hij weet is dit ook niet in de Bijbel vastgelegd. De samenwerkingsovereenkomst indiceert het besef dat de bijdrage van geestelijke leiders van belang is bij de aanpak van maatschappelijke problemen, meent Reyme.

Desiré Peerwijk, praeses bij de Evangelische Broeder Gemeente, vindt een samenwerking tussen een politieke partij en geestelijke leiders daarentegen "niet correct". Hij werpt op dat een geestelijke leider elk mogelijk obstakel dat de toegang naar hem zou kunnen bemoeilijken moet vermijden.

Peerwijk: "Door openlijk een bepaalde politieke partij aan te hangen, beperk je jezelf want het kan dat je daardoor juist mensen uitsluit. Je moet je plaats kennen." Hij is ervan overtuigd dat een geestelijke ook vanuit een andere positie dan via een politieke partij een bijdrage kan leveren aan het helpen oplossen van maatschappelijke problemen.

Pater Toon te Dorsthorst van de rooms-katholieke kerk vindt het goed dat geestelijke leiders actief hun bijdrage leveren aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Ook als dat via een politieke partij gebeurt. "Je kunt niet bidden voor de dagelijkse dingen, maar niet opkomen voor een volk. We zijn allemaal deel van de samenleving dus het moet kunnen dat je erop wijst wanneer zalen niet goed gaan en een bijdrage levert aan de aanpak daarvan."

Te Dorsthorst neemt zichzelf als voorbeeld. "Ik heb vaker mijn mening gegeven over zaken." Zo heeft de geestelijke vaker zijn kritiek op het regiem-Bouterse geuit bij de jaarlijkse herdenkingen van de 8 Decemberslachtoffers. "We moeten dingen durven te benoemen."

Echter, het kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten in Suriname deelt deze mening niet. "Zevende-dags Adventisten geloven in vrijheid van godsdienst voor allen, maar ook in een scheiding van kerk en Staat. Terwijl we onze leden dus aanmoedigen om goede burgers te zijn in de maatschappij en ook hun burgerplichten te vervullen, is het evenzeer ons principieel standpunt ons niet te vermengen met politiek."

In een verklaring wordt gesteld "dat wij als organisatie ons niet verenigen met politieke partijen of onze openlijke voor- of afkeur uitspreken voor een bepaalde partij of regering". De gemeente gelooft in de hooggeplaatsten en leiders, "opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden".

De adventkerk juicht het daarom toe dat ook politieke leiders het belang van gebed erkennen, zeker als het tot doel heeft wijsheid, inzicht en leiding van de Allerhoogste af te smeken voor dienend leiderschap met als oogmerk verheffing van het volk. Met de verklaring neemt de Zevende-dags Adventisten kerk afstand van berichten van Abop dat ook dit kerkgenootschap de verklaring tot samenwerking met de partij heeft getekend.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina