Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Vaststellen armoedegrens politiek gevoelig

Vaststellen armoedegrens in Suriname politiek gevoelig

20/05/2019 08:02 - Van onze redactie

Vaststellen armoedegrens in Suriname politiek gevoelig

Foto: dWT  

PARAMARIBO - Omschrijving van het begrip armoede en bepaling van de armoedegrens zijn volgens minister Soewarto Moestadja van Arbeid geen eenvoudige kwesties. In geen geval kan met een eenvoudige berekening de armoedegrens bepaald worden en op basis daarvan een minimum uurloon worden vastgesteld.

Daarom is sinds in 2014 een voorlopig algemeen minimum uurloon van SRD 8,40 werd bepaald, geen definitief bedrag bij wet vastgesteld. Het is volgens Moestadja politiek zeer gevoelig om armoede en de armoedegrens te bepalen met een cijfer; dit kan populistisch worden uitgebuit. Armoede is volgens hem niet simpelweg het niet hebben van geld of voeding.

"Er zijn verschillende methoden om de armoedegrens vast te stellen, en de regering kiest voor het model van een meervoudige definitie", betoogt Moestadja. "Suriname is een arm land, maar je kan niet van alle Surinamers zeggen dat ze arm zijn. Wanneer we zeggen dat mensen hier onder de armoedegrens leven, is het nog de vraag, op welk gebied." De regering gaat liever uit van een "zakelijke en transparante benadering" bij de vaststelling van de armoedegrens, zegt Moestadja.

Het hebben van de basisbehoeften is volgens de bewindsman wel een uitgangspunt. Hij verwijst naar een definitie van het Algemeen Bureau voor de Statistiek, waarin het kunnen voorzien in voeding een belangrijke rol vervult. Hij stelt dat in de nieuwe benadering om de armoedegrens vast te stellen, per regio gekeken moet worden naar verschillende zaken. Er zal apart vastgesteld moeten worden wat onder armoede wordt verstaan in de urbane en rurale gebieden.

Daarnaast moet voor elk gebied worden vastgesteld wat de meetpunten zijn. Los van het basispakket waarin voeding een voorwaarde is, kan gemeten worden op water en andere sanitaire voorzieningen. Maar er kan ook gemeten worden op financiële status, het leef- en wooncomfort of op educatie. "Dus op basis van de keus wordt het niet eenvoudig. Waarschijnlijk ligt het hieraan dat we tot op heden geen cijfers kunnen produceren die uitgaan van de nieuwe inzichten."

Voorstellen voor een minimum uurloon voor de werkende klasse uit 2014 zijn zowel door de Staatsraad, vakbeweging, het bedrijfsleven als de Sociaal Economische Raad becommentarieerd. Uiteindelijk is bij staatsbesluit vastgelegd dat het minimumuurloon, vanwege de inflatie en koopkrachtdaling gedurende drie jaar steeds naar boven zou worden bijgesteld, te beginnen met 2015. Dit is echter nooit gebeurd.

Tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement heeft Moestadja gezegd dat de regering met definitieve wetten zal komen voor minimumloon, kinderarbeid en andere arbeidswetten. Hij vindt dat het te ver gaat om armoede te relateren aan kinderarbeid. "Sommige mensen zeggen dat er een verband is tussen de twee. Misschien is dat populistisch correct, maar het vindt geen steun in de wetenschap." De bewindsman zegt dat intussen een interministeriële commissie bezig is het begrip kinderarbeid te definiëren, waarna een ontwerpwet bij De Nationale Assemblee zal worden ingediend.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen