Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Iskariot

COLUMN: Iskariot

15/05/2019 14:00 - Serieus!?

COLUMN: Iskariot

Ivan Cairo  

"En de satan voer in Judas, genaamd Iskariot, die tot het getal der twaalven behoorde. En hij ging heen en besprak met de overpriesters en hoofdlieden, hoe hij Hem aan hen zou overleveren. En zij verblijdden zich en kwamen overeen hem geld te geven. En hij stemde daarmede in en zocht een goede gelegenheid om Hem, buiten de schare om, aan hen over te leveren.” Lucas 22: 3-6.

"En terwijl zij aten, zeide Hij: Voorwaar, Ik zeg u, dat een van u Mij verraden zal. En zeer bedroefd, begonnen zij, een voor een, tot Hem te zeggen: Ik ben het toch niet, Here? Hij antwoordde hun en zeide: Die zijn hand met Mij in de schotel heeft gedoopt, die zal Mij verraden. De Zoon des mensen gaat wel heen gelijk van Hem geschreven staat, doch wee die mens, door wie de Zoon des mensen verraden wordt. Het ware voor die mens goed geweest, als hij niet geboren was. Judas, zijn verrader, antwoordde en zeide: Ik ben het toch niet, Rabbi? Hij zeide tot hem: Gij hebt het gezegd." Matteüs 26: 22-25. 

Ik moest onwillekeurig aan deze Bijbelteksten denken toen ik William 'Iskariot' Waidoe maandag in het parlement onder het betrekken van het geloof de overstap van Pertjajah Luhur naar de NDP zag formaliseren. Daar ik niet zo bijbels ben aangelegd vroeg ik hulp van een jongere broer. Die is pastor. 'Bro, waar kan ik die tekst over het verraad jegens Jezus vinden?'

Pastor Charel zal zeker gedacht hebben: 'deze heeft het licht eindelijk gezien'. Ik kreeg meer dan ik had gevraagd. Bijna de helft van de bijbel werd naar me geappt. Het scheelde niet veel of ook de Psalmen waren digitaal naar me doorgeseind. Als toetje kreeg ik ook nog een snelcursus bijbelstudie wat Pascha inhoudt, waarom Jezus het paaslam wordt genoemd en waarom toen ongezuurde broden werden gegeten.

Nu terug naar Iskariot. Ik zei dat hij de overstap formaliseerde, want Ma had na een scrimmage bij Pinto van Apintie een week of wat geleden de voorzet al gegeven. Zoontjelief werd niet gewaardeerd. Met een jaar vóór de verkiezingen weet hij nog niet of en op welke plaats van de kiezerslijst hij komt te staan. Bovendien moest hij recentelijk tijdens een massameeting een spreekbeurt vóór een dr-lid, iemand die lager in hiërarchie was, vervullen. Wie schopt je? Dat was desavouering ten top. En dat moest worden afgestraft.

William had de bal uit die één-twee-combinatie met Ma prachtig op de borst opgevangen maar had de hoek van het doel nog niet gekozen. Dat gebeurde afgelopen maandag. Er moest invulling gegeven worden aan de gebeden van sommige mensen. Nu vraag ik me af of die gebeden luidop of gewoon in stilte naar de Schepper waren gestuurd. In ieder geval William had de gebeden gehoord.

Je kan je alleen maar afvragen hoe Somo zich voelde toen de PL-stoel in het parlement naar de overkant werd gebracht. Niet als Jezus, denk ik. Want, die wist precies waar, wanneer en hoe laat Hij verraden zou worden. Restte Somo alleen nog om Iskariot op te roepen niet te spugen in de schotel waarin ze samen hun handen hadden gedoopt. Helaas zullen we nooit weten of en hoeveel zilverlingen zijn betaald. Soms wil je bijna geloven dat er een kunu rust op politici uit Nickerie.

In 1996 waren het ook drie assembleeleden uit dat district die Bosje in het zadel hadden geholpen. Daarna is in politieke zin nooit meer iets van ze gehoord. Wacht Waidoe hetzelfde lot? Time will tell! Maar voor nu een advies aan alle partijvoorzitters: houdt u vóór of na de verkiezingen een speciale Moederdag om kennis te maken met de mama's van uw kandidaten of gekozen parlementariërs. Doet u dat niet, dan riskeert u dat ze teruggeroepen worden door Ma. Die schijnt toch meer macht te hebben en te kunnen dan die hele Terugroepwet.

ivancairo@yahoo.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina