Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Artsen leren gerichter antibiotica voorschrijven

Artsen leren gerichter antibiotica voorschrijven

12/05/2019 06:01 - Amanda Palis

Microbioloog Jan Sinnige tijdens zijn presentatie voor artsen. De cursus moet ertoe leiden dat artsen gerichter antibiotica voorschrijven aan patiënten.

Microbioloog Jan Sinnige tijdens zijn presentatie voor artsen. De cursus moet ertoe leiden dat artsen gerichter antibiotica voorschrijven aan patiënten. Foto: Jason Leysner  

PARAMARIBO - “Ook in Suriname zien wij dat resistentie van bacteriën te merken is. Met deze cursus willen we huisartsen handvaten meegeven hoe zij resistentie moeten voorkomen, door gerichter deze medicamenten voor te schrijven dan er nu wordt gedaan.” Aan het woord is Lycke Woittiez, voorzitter van het educatieprogramma van de Stichting Postacademisch Onderwijs voor de Geneeskunde in Suriname (SPAOGS).

De stichting organiseert een cursus Antibiotica die donderdag van start is gegaan en zaterdag eindigde. Wereldwijd worden steeds meer antibiotica voorgeschreven aan patiënten. De kans dat bacteriën hierdoor niet meer gevoelig zijn voor deze medicamenten wordt steeds groter. "Om de resistentie van bacteriën tegen te gaan, moeten wij als artsen gerichter antibiotica uitschrijven", luidt de boodschap van arts en microbioloog Jan Sinnige, een van de sprekers tijdens de cursus.

Hij gaf een uiteenzetting over hoe bacteriën werken en hoe zij immuun kunnen raken voor de medicamenten. "Bacteriën bestaan ongeveer vier miljard jaar al, de mens slechts tweehonderdduizend jaar. Dat zij een resistentiemechanisme hebben ontwikkeld is dus niet zo gek. Je kunt wel stellen dat zij slimmer zijn dan wij", merkt Sinnige lachend op.

SPAOGS houdt zich bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg, door middel van cursussen en bijscholingen voor medici. De artsen krijgen tijdens de antibiotica-cursus praktische handvaten aangereikt. Ook krijgen zij inzichten over hoe bepaalde bacteriën immuun raken en welke antibiotica zij het beste kunnen voorschrijven.

Woittiez: "We merken in de praktijk dat er veel vragen zijn over antibiotica van artsen. In de opleiding komt het wel aan bod, maar niet zodanig dat artsen zelfverzekerd en zo gericht mogelijk antibiotica voorschrijven." Dat artsen zich bewust zijn van de resistentie van bacteriën tegen antibiotica is voor Sinnige duidelijk te merken aan de bezoeken aan de website over dit onderwerp.

"De medisch microbiologische afdeling van het AZP heeft in 2018 een website gelanceerd, die artsen vooral de nodige informatie geeft over bacteriën en antibiotica. Wij merken dat het aantal bezoekers van onze website aan het toenemen is. Dat wil dus zeggen dat artsen er zich bewuster van worden en er ook werk van maken om weloverwogen antibiotica voor te schrijven."

Op verschillende fronten wordt eraan gewerkt om te voorkomen dat deze resistentie grotere vormen aanneemt. "In Suriname is deze resistentie niet zo groot zoals in bijvoorbeeld Amerika", zegt Woittiez. "Maar dat neemt niet weg dat wij er hier niet alvast aan kunnen werken. Er is inmiddels al een landelijke werkgroep opgericht die werkt aan het formuleren van een antibioticabeleid. De werkgroep Infectiepreventie gaat ondertussen na hoe te voorkomen is dat deze resistente bacteriën zich verspreiden."

Het medisch-microbiologisch team van AZP heeft ook een actieplan aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid. Sinnige: "In overleg met Volksgezondheid is dit actieplan samengesteld. Daarin hebben wij zaken zoals onderwijs, waaronder deze cursus valt, en surveillance als actie opgenomen. Zo kunnen wij een database met statistieken maken van de bacteriën en hun resistentie."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen