Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Gelijke rechten

COMMENTAAR: Gelijke rechten

11/05/2019 12:00

COMMENTAAR: Gelijke rechten

 

HET IS ZO vaak gezegd: elke inwoner in dit land heeft dezelfde rechten en plichten. Ook politieagenten. Maar bij herhaling blijkt dat de Surinaamse Politiebond (SPB) een uitzonderingspositie wenst voor agenten. Er zijn voorbeelden te over. Zoals de barricades die politieagenten hadden opgeworpen bij bureau Duisburglaan en de kwestie van het al of niet dragen van een wapen van agenten in hun vrije tijd of als ze een activiteit bezoeken. En nu recent, te Uitvlugt, het incident met voetballende politiemannen in de avonduren.

Zij waren ongevraagd via het erf van de familie Ramsoedh naar een naast gelegen terrein gegaan omdat de bal daar was terechtgekomen. Kort daarna, omstreeks half elf, verdween de bal opnieuw. De familie die al in bed lag hoorde gebons op de deur en ging kijken wat er aan de hand was. De mannen riepen dat zij politieagenten zijn, zonder zich te legitimeren, en eisten de bal op. De heer des huizes vond het te laat en stelde dat ze tot de volgende morgen moesten wachten. Dat zinde dit de politieagenten niet. Al gauw werden zij boos en werd over en weer gescholden.

De politiemannen trokken zelfs vuurwapens, uitten dreigementen en de vrouw des huizes kreeg een klap. Toen escaleerde het volledig. De vader en een zoon moesten een nacht op het politiebureau doorbrengen. Een klacht van de familie leidde tot buitenfunctiestelling en opsluiting van drie leden van het Regio Bijstandsteam (RBT). Het bestuur van de vakbond eiste direct daarop hun vrijlating binnen 24 uur. Om de eis kracht bij te zetten ging de afdeling RBT in staking en dreigde de bond met escalatie. Zelfs de president werd ingeschakeld en hij legde geheel terecht de zaak op het bord van de minister van Justitie en Politie.

Advocaat Hugo Essed zegt tegen Starnieuws dat het erop lijkt dat de agenten hun boekje te buiten zijn gegaan, maar dat opsluiting in deze kwestie een buitenproportionele maatregel is. Hij benadrukt wel dat het grondwettelijk verbod van inmenging in opsporing en vervolging in zaken die onder de rechter zijn, ook voor de politiebond geldt. En dat is wat de vakbond niet onder ogen wil zien. In een brief aan Starnieuws haalt bondssecretaris Milando Atompai fel uit naar het Openbaar Ministerie.

Hij valt zelfs de procureur-generaal persoonlijk aan en maakt het verwijt dat er bij inverzekeringstelling met twee maten wordt gemeten, ten nadele van politieagenten. Inderdaad wordt onderscheid gemaakt want Atompai moet toegeven dat - vaak zelfs voor het kleinste vergrijp of al bij de kleinste verdenking - de doorsneeburger in de politiecel verdwijnt.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina