Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Weerstand tegen ‘beknotting’ Rekenkamer

Weerstand tegen ‘beknotting’ Rekenkamer

10/05/2019 07:51 - Ivan Cairo

DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons aan het woord bij de voortzetting van de vergadering over de Ontwerpwet Rekenkamer Suriname.

DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons aan het woord bij de voortzetting van de vergadering over de Ontwerpwet Rekenkamer Suriname. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Onder sommige groepen is weerstand ontstaan over een voorgenomen verbod aan de Rekenkamer van Suriname om haar verslagen met en in de media te bespreken. Het wordt gezien als een beknotting. Journalisten vragen zich af of hierover geen gemeenschappelijk standpunt moet worden ingenomen.

Ook in politieke kringen stuit de beoogde beperking op weerstand. In een initiatiefwet op de Rekenkamer die momenteel door het parlement wordt voorbereid is opgenomen dat de Kamer haar verslagen, na aanbieding aan De Nationale Assemblee (DNA), slechts op haar website mag publiceren. Communiceren daarover met de media tijdens persconferenties of interviews zal niet meer mogen.

Clayton Hiwat, verslaggever bij de STVS, heeft hier een uitgesproken mening over. Hij is van oordeel dat de verbodsbepaling indruist tegen openbaarheid van bestuur, maar ook tegen bepalingen in de Grondwet. Met een dergelijk verbod zal Suriname volgens hem ook inbreuk plegen op het verdrag inzake Burger- en Politieke rechten en het Inter-Amerikaanse Verdrag voor de Rechten van de Mens. Suriname heeft beide verdragen aangenomen.

Hiwat is recentelijk als journalist afgestudeerd op het onderwerp 'Openbaarheid van bestuur'. "Volgens artikel 158 lid 1 van de Grondwet heeft iedereen het recht om door de organen van de overheidsadministratie geïnformeerd te worden. De verbodsbepaling in de initiatiefwet druist dus in tegen openbaarheid van bestuur", zegt hij.

In artikel 157 lid 3 van de Grondwet is ook vastgelegd dat de overheid "juist wetten moet maken, zodat burgers die informatie kunnen krijgen", zegt Hiwat. De verslaggever is van mening dat journalisten bij het parlement protest moeten aantekenen tegen de voorgenomen beknotting. "We moeten wat hiertegen doen anders gaan ze dit ook voor andere instanties doen."

Een verbod op de Rekenkamer om met de samenleving te communiceren is volgens DA'91-voorzitter Angelic del Castilho "niet alleen ongehoord, maar helemaal niet in lijn met de rol en functie van een moderne Rekenkamer". De Kamer is een van de belangrijke instituten om toezicht en controle te houden op de besteding van middelen.

Voor corruptiebestrijding, vergroting van transparantie en verdieping van goed bestuur is de Rekenkamer ook een belangrijk orgaan, meent Del Castilho. Beknotting van de communicatiemogelijkheden van de Rekenkamer is volgens haar niet nieuw: eind jaren 90 ging toenmalig Rekenkamervoorzitter Hans Prade ertoe over om de verslagen met het publiek te bespreken, omdat de toenmalige regering deze rapporten gewoon negeerde.

"Zijn publicatie van het verslag werd door de NDP-ondersteuners in 1997 in DNA gekarakteriseerd als 'destabiliserend'", memoreert Del Castilho. De toenmalige door de NDP aangevoerde coalitie nam in het parlement een motie van wantrouwen aan tegen Prade en het vertrouwen in hem werd opgezegd.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina