Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Rekenkamer mag meer met nieuwe wet

Rekenkamer wil ministers op de knieën krijgen met nieuwe wet

08/05/2019 00:02 - Wilfred Leeuwin

DNA- voorzitter Jennifer Geerlings-Simons is één van de indieners van de initiatiefwet Rekenkamer.

DNA- voorzitter Jennifer Geerlings-Simons is één van de indieners van de initiatiefwet Rekenkamer. Foto: Stefano Tull  

PARAMARIBO - De nieuwe Rekenkamerwet die dinsdag voor het eerst in een openbare commissievergadering van het parlement is behandeld, blijkt zeer rigoureus, met strenge regels en straffen voor overheidsinstanties en functionarissen - van gewone ambtenaren tot politiek verantwoordelijken.

Het zijn vooral de strafmaatregelen voor het achterhouden van informatie en het niet meewerken aan onderzoeken van de Rekenkamer die de reikwijdte van de nieuwe wetgeving benadrukken. De wet regelt vooral de verplichtingen van ministers als eindverantwoordelijken voor de informatieverstrekking.

Het wetsontwerp is door de Rekenkamer zelf gemaakt en aan parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons aangeboden. Zij heeft het met enkele andere assembleeleden als initiatiefwet ingediend. De gestrengheid die het wetsontwerp nastreeft komt tot uitdrukking in onder andere artikel 19: alles en iedereen die gelden, geldwaarden en goederen van de staat onder zich hebben of daarover het beheer voeren zijn verantwoording schuldig aan het instituut.

"De wet is heel verregaand en rigoureus. A wet tof yère", zei NDP-fractieleider André Misiekaba, die als voorzitter van de parlementaire commissie de wet bespreekt. Bij herhaling riep hij de regering op goed notitie te nemen van de inhoud van het wetsvoorstel en zich goed voor te bereiden op een reactie. "Ala den ekte man tapu den ministerie die tot nu toe geen medewerking hebben willen verlenen, moeten zich er van bewust zijn dat wanneer deze wet is goedgekeurd en afgekondigd, zij in de gevangenis kunnen komen."

In het wetsontwerp staat dat niet de overheid, overheidsinstanties of een minister bepalen wanneer, in welke vorm en welke informatie wordt gegeven. In artikel 20 worden zelfs het tijdstip en de termijn genoemd waarop door het instituut gevraagde informatie moet worden afgestaan. Kortom, het is een wet die de Rekenkamer voorziet van verregaande bevoegdheden. Zo mag de Rekenkamer van elke minister een maandelijkse mutatie vorderen van de boekhouding van zijn ministerie.

Ambtenaren, politici en zelfs de Centrale Landsaccountantsdienst zullen zich niet (meer) mogen beroepen op geheimhoudingsplicht. De gevraagde informatie moet simpelweg worden afgestaan. De Rekenkamer krijgt de bevoegdheid bij alle overheidskantoren alle kassen te controleren wanneer zij dat nodig vindt en alle goederen, documenten en informatiedragers te onderzoeken. Dit zijn slechts enkele van de voorgestelde bevoegdheden.

Het meest verregaande in deze wet is misschien dat ook de president zich eraan moet onderwerpen. Zo kan de Rekenkamer, wel onder strikte voorwaarden, toegang eisen tot de geheime rekening van het staatshoofd.

Dat het instituut een dergelijke strenge wet wil, is volgens Misiekaba "omdat in gesprekken met de Rekenkamer wij te horen krijgen dat zij op bepaalde ministeries, afdelingen en kantoren, gewoon niet mag komen. Al gaat ze op haar strepen staan, ze komt er niet. In deze wet wordt niets aan het toeval overgelaten. De Rekenkamer mag bij alle kantoren van openbare dienst komen om haar werk te doen", zegt de politicus.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina