Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Wet kan hoogstens worden aangepast’

‘Wet rij- en voertuigenbelasting kan hoogstens worden aangepast’

07/05/2019 19:31 - Merredith Bruce

Burgers moesten bij de betaling van de Rij- en voertuigen belasting enorm veel geduld opbrengen. Gebrek aan betaalloketten zorgde voor veel irritatie.

Burgers moesten bij de betaling van de Rij- en voertuigen belasting enorm veel geduld opbrengen. Gebrek aan betaalloketten zorgde voor veel irritatie. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Parlementariër Jennifer Vreedzaam vindt niet dat de wet Rij- en voertuigenbelasting ingetrokken moet worden, zoals de oppositie dat wenst. Zij is lid van de commissie van rapporteurs die zich moet buigen over een initiatiefvoorstel om de wet in te trekken. Vreedzaam verwacht hoogstens dat de wet aangepast zal worden op basis van de kanttekeningen van de oppositie.

Het voorstel van intrekken is op 7 maart ingediend door oppositieleden Asiskumar Gajadien, Patricia Etnel, Paul Somohardjo, Marinus Bee en Cleon Gonsalves Jardin de Ponte. De behandeling hiervan laat twee maanden verder nog op zich wachten. In haar argumentatie merkt Vreedzaam op dat de wet veel meer inhoudt dan alleen het betalen van belasting: het gaat ook om "een stukje" bewustwording, solidariteit en rechtvaardigheid.

De overheid kan de onkosten die infrastructuur met zich meebrengt niet alleen dragen, stelt de politica. "De overheid betaalt allerlei subsidies. Ook voor een bus die gebruik maakt van de wegen. Als er meer wegen bijkomen, waar gaat de Staat het geld uiteindelijk vinden om die te onderhouden?" De wet Rij- en voertuigenbelasting zal nog meer inhoud geven aan de gedachte dat de breedste schouders de zwaarste lasten moeten dragen, stelt ze verder.

"Het gaat niet erom dat de druk op de samenleving verder wordt verhoogd, maar dat iemand die in staat is om een duur voertuig aan te schaffen, ook in staat moet zijn om de belasting daarvoor te betalen. Het gaat om die rechtvaardigheid en solidariteit die we naar elkaar toe moeten hebben. Laten we de kleine man ook helpen." Ook is het een keuzeaspect: "Koop ik een grote auto die mij meer zal kosten of koop ik een zuinigere auto?" Ze verwacht dat de commissie zich heel binnenkort zal buigen over het initiatiefvoorstel van de oppositie.

VHP-parlementariër Gajadien, één van de initiatiefnemers, hoopt dat de coalitie rechtvaardig en realistisch omgaat met het voorstel. "Ik hoop dat de coalitieleden zelf hebben aanschouwd hoe de samenleving heeft gereageerd hierop en dat men alsnog tot inkeer komt en de zaak terugdraait." Een van de voorstellen is dat degenen die de belasting al hebben betaald, het bedrag terug krijgen.

Of het verwachtbaar is dat de coalitie zal meegaan met het voorstel van de oppositie, laat Gajadien in het midden. "Een verantwoorde coalitie die het meent met de samenleving, zou dat wel doen. Hoewel ze dat tot nu toe niet hebben getoond, gaan wij steeds uit van de goede intenties."

Intussen wacht de politie nog op instructies vanuit de korpsleiding over hoe te handelen bij de naleving van controle op de wet. "Nu wordt er als zodanig niet opgetreden in de zin van een bekeuring. We wijzen de mensen wel erop om hun zaken gauw in orde te maken", zegt Letitia Pinas van de afdeling Public Relations van de politie.

Ook de politiebond neemt een afwachtende houding aan. Woordvoerder Revelino Eijk zegt dat het collectief bij zijn standpunt blijft dat de wet onoverzichtelijk en onduidelijk is, als het gaat om de handhaving. Korpschef Roberto Prade had de bond toegezegd dat hij instructies zou krijgen van de minister van Justitie en Politie en deze vervolgens zou doorcommuniceren. Prade had tot maandagmiddag geen reactie gegeven op vragen van de krant hierover.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen