Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Veel vertrouwen in Religieuze instituten

Religieuze instituten genieten het meeste vertrouwen

24/04/2019 17:31 - Armand Snijders

Religieuze instituten genieten het meeste vertrouwen

 

PARAMARIBO - Religieuze organisaties genieten het meeste vertrouwen van de Surinaamse kiezers. Uit de opiniepeiling van het Nikos onder duizend mensen in Groot Paramaribo is naar voren gekomen dat 65 procent een beetje of heel veel vertrouwen in die organisaties heeft. De media komen er ook redelijk vanaf: 61 procent van de burgers vindt die betrouwbaar. Van de zeven instituten die de geënquêteerden zijn voorgelegd, scoorde de regering veruit het slechtst: 25 procent.

Nikos stelt dat instituten belangrijk zijn, omdat zij een belangrijke taak vervullen in de samenleving zoals de politie, de rechterlijke macht, de media en de regering. Recente onderzoeken onder de bevolking van Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied laten zien dat het vertrouwen van de burgers in verschillende instituten is afgenomen. Dit is aanleiding voor Nikos geweest om de burgers van Suriname te vragen hoeveel vertrouwen zij hebben in verschillende instituten.

Naast de religieuze organisaties en media mag de politie ook rekenen op een meerderheid van mensen die nog voldoende vertrouwen hebben. De andere vier instituten kunnen niet op een meerderheid rekenen. In de rechterlijke macht (rechtspraak) heeft slechts 49 procent vertrouwen. Ondanks de recente perikelen rond de Centrale Bank van Suriname hebben mensen meer vertrouwen in dit instituut (40 procent) dan in politieke partijen (28 procent), De Nationale Assemblee (26 procent) en de regering (25 procent).

Toch liggen deze percentages van vertrouwen gemiddeld volgens de onderzoekers iets hoger dan in de Latijns-Amerikaanse en Caribische regio. Nikos vroeg mensen ook of ze momenteel een ziektekostenverzekering hebben en vergeleek die cijfers met soortgelijke onderzoeken in 2015 en 2016. Gebleken is dat het aantal personen dat niet verzekerd is 13 procent bedraagt, terwijl dit in 2016 nog 18 procent was. Het aantal mensen met een basiszorgverzekering (Bazo) is gestegen van 14 naar 22 procent.

Daaruit kan worden opgemaakt dat een deel van degenen die in 2016 niet verzekerd waren, nu via de Basiszorg-regeling wel verzekerd zijn. Aan de personen met een basiszorgverzekering werd de vraag gesteld hoe men deze verzekering heeft ervaren in het afgelopen jaar. Volgens 39 procent werkte die goed, terwijl 36 procent koos voor het antwoord: 'het gaat wel'.

Een kwart van de respondenten zei dat er problemen waren, met name dat medicijnen niet te krijgen waren of dat men er apart voor moest betalen. In juli 2016 gaf slechts 14 procent van de Bazo-verzekerden aan dat er problemen waren, terwijl 48 procent tevreden was. De groei van het aantal Bazo-verzekerden lijkt volgens het Nikos gepaard te gaan met druk op de beschikbaarheid van medicijnen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina