Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Juspol versterkt strijd tegen toenemende criminaliteit

Juspol versterkt strijd tegen toenemende criminaliteit

19/04/2019 11:36 - Gilliamo Orban

Het ministerie van Justitie en Politie heeft de pilotfase van het managementinformatiesysteem gelanceerd.

Het ministerie van Justitie en Politie heeft de pilotfase van het managementinformatiesysteem gelanceerd. Foto: Jason Leysner  

PARAMARIBO - Het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) heeft de pilotfase van het managementinformatiesysteem gelanceerd bij het politiestation te Geyersvlijt. De invoer van gegevens kan nu digitaal geschieden. Hiermee is de eerste stap gezet in het versterken van de strijd tegen de toenemende trend van criminele daden onder voornamelijk jongeren.

"We zullen met het verzamelen van data-analyses maken om herhaling van de criminele activiteiten te voorkomen. Het gaat niet alleen om zware criminaliteit, maar betreft ook verkeers- en cybercriminaliteit", zegt minister Stuart Getrouw. Hij benadrukt dat één van de beoogde resultaten is om te komen tot verbeterde besluitvorming en duurzaam beleid voor de bestrijding van jeugdcriminaliteit en geweld door de beschikbaarheid van gegevens op nationaal en regionaal niveau.

Het zogenoemde Carisecure-project is in 2018 gestart en heeft een mijlpaal bereikt, na bijkans een jaar van voorbereiden. De bedoeling is om landen in de regio, waaronder Suriname, te assisteren met het ontwikkelen van een gestandaardiseerd mechanisme voor monitoring, evaluatie en verslaan van betrouwbare misdaaddata. Het project wordt uitgevoerd door het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP), met financiering van het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling (USAID). In verschillende Caribische landen is het project al gelanceerd.

Getrouw wijst erop dat met behulp van dit digitale recordsysteem de dataverzameling van de politie wordt geactualiseerd en verbeterd. "Hierdoor kunnen enerzijds stijgende trends van vormen van criminaliteit worden ingedamd en anderzijds criminaliteitspreventie worden bevorderd. Dit is ook één van onze nationale ontwikkelingsdoelen zoals vervat in het Ontwikkelingsplan 2017-2021", aldus de bewindsman. De bedoeling is dat deze applicatie verder wordt uitgewerkt. Dit in het kader van de dataverspreiding tussen de relevante stakeholders, zoals het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) en diverse ministeries.

Er is al een samenwerking met de relevante belanghebbenden, die vertegenwoordigd zijn in de Nationale Task Force onder leiding van Juspol. Met behulp van dit systeem kan Suriname ook efficiënter en effectiever aan internationale rapportages voldoen. Getrouw benadrukt dat het land zich volledig heeft gecommitteerd aan het project. "Ik ben dan ook verheugd u mede te delen dat, ondanks wij in dit project niet tot één van de prioriteitslanden behoren, Suriname dankzij de gedrevenheid van de Nationale Task Force vooruitloopt op de implementatie van dit project."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina