Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Zo leer ik autorijden’ roeping Gerrit Pollack

‘Zo leer ik autorijden’ roeping Gerrit Pollack

12/04/2019 05:07 - Amanda Palis

Rijinstructeur Gerrit Pollack schreef alle parlementariërs over wetgeving tegen verkeerscriminaliteit. Toen reacties uitbleven, maakte hij een boek, dat hij donderdag bij Vaco heeft gepresenteerd.

Rijinstructeur Gerrit Pollack schreef alle parlementariërs over wetgeving tegen verkeerscriminaliteit. Toen reacties uitbleven, maakte hij een boek, dat hij donderdag bij Vaco heeft gepresenteerd. Foto: Jason Leysner  

PARAMARIBO - Rijinstructeur Gerrit Pollack wil een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Met zijn 38 jaar aan kennis en werkervaring voelde hij zich geroepen om daarover een boek uit te brengen dat is bedoeld voor beginnende en ervaren weggebruikers. “Het doet je zeker wat als rijinstructeur om tal van verkeersongevallen te zien in Suriname, terwijl deze voorkomen hadden kunnen worden. Met dit boek hoop ik dat men op een verantwoorde en gedisciplineerde manier veilig deelneemt aan het verkeer”, vertelt de auteur van het verkeersboekje.

Donderdag deed Pollack een officiële overhandig van zijn boek aan de sales- en marketingafdeling van Vaco, die zorg zal dragen voor verdere distributie. "We zijn zeker ingenomen met dit initiatief van Pollack. Veilig verkeer is zeker een maatschappelijk aspect waarmee wij als Surinamers ons allemaal moeten bezighouden", stelt Shireen Sewgobind, die het boek in ontvangst nam. 'Zo leer ik autorijden' bevat praktische rijinstructies en deskundige scholing die moeten leiden tot een succesvol rijexamen.

Het is volgens Pollack de eerste keer dat er praktisch en theoretisch lesmateriaal is uitgegeven dat bovendien is goedgekeurd door het Korps Politie Suriname (KPS). "KPS was zeker ingenomen met dit initiatief en heeft het boek ook onderzocht om te kijken of alles klopt en het daarna ondertekend. Hiermee geven zij ook aan dat zij uniformiteit wensen in de praktijklessen van het motorrijtuigenonderricht voor de categorie B-E", stelt de schrijver.

Wat Pollack nog meer motiveerde het boek te schrijven, was het uitblijven van reacties vanuit de overheid, om verkeerswetten en regels aan te passen. "Sinds september 2018 heb ik brieven gericht aan alle 51 assembleeleden om wetten te maken die verkeerscriminelen moeten straffen. Ik heb van geen enkele een reactie ontvangen tot de dag van vandaag." De publicatie van dit boek is zijn manier om verandering te vragen. "Naast mijn jaren ervaring, is mijn gevoel voor mijn medemens zodanig dat ik niet anders kon dan mijn kennis als rijinstructeur te storten in dit boek."

Het samenstellen en maken van het verkeersboek heeft bijkans een jaar geduurd. "Het verzamelen van alle theoretische leerstof en het schrijven van de praktijkstukken was niet zo moeilijk, er is vooral tijd gaan zitten in het vormgeven en tekenen van de maquettes", zegt Pollack. De kosten voor het drukken van het boek heeft Pollack kunnen halen uit de advertenties die zijn verkocht. "Er zijn tal van bedrijven geweest die graag hun advertentie wilden plaatsen in het boek. Zo heb ik dus de kosten van het drukken kunnen dekken." 

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina