Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Moestadja en VSB kibbelen

Moestadja en VSB kibbelen over mate betrokkenheid

12/04/2019 10:03 - Ivan Cairo en Wilfred Leeuwin

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid.

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid. Foto: Jason Leysner  

PARAMARIBO - De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) stelt op geen enkel moment betrokken zijn geweest bij bespreking of voorbereiding van een voorzieningenfonds ten behoeve van het ouderschapsverlof. Ze zegt met verbazing kennis te hebben genomen van de mededelingen daarover dinsdag in het parlement door minister Soewarto Moestadja van Arbeid.

Donderdag zette de minister uiteen hoe het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof zal functioneren en beheerd en gefinancierd zal worden. Moestadja diende daarbij tevens de VSB van repliek. Die organisatie maakt vooral ophef over de betalingen, die het bedrijfsleven als bijdrage moet doen aan het solidariteitsfonds dat zal worden ingesteld door de Wet Bescherming Moederschap.

In het parlement hadden oppositieleden, zoals Ingrid Karta-Bink (PL) en Asiskumar Gajadien (VHP), geëist dat de behandeling van deze wet werd stopgezet, totdat de regering met het bedrijfsleven heeft gesproken. Moestadja deed echter uitgebreid verslag van hoe de wet tot stand is gekomen en merkte op, dat de VSB op geen enkele wijze nu kan stellen niet te zijn betrokken geweest bij het proces.

Moestadja verwees naar notulen uit vergaderingen met het Arbeidsadviescollege (AAC), waarin ook de VSB is vertegenwoordigd. De VSB zou een belangrijke rol zou hebben vervuld in het herschrijven van wetsartikelen dat sinds 2017 is begonnen. Het AAC had  het wetsvoorstel ontvangen om van commentaar en advies te voorzien. Het AAC zou schriftelijk aan de minister hebben aangegeven, dat in eerste instantie alle voorstellen van het bedrijfsleven, verdeeld in 17 artikelen van de wet, zijn opgenomen.

Zo zou het bedrijfsleven als wijziging hebben laten opnemen, dat de werkgever minimaal 50 procent van de premie betaalt en de werknemer de rest. Samen is dat 1 procent van het brutoloon. Moestadja: "De bijdrage van 1 procent is van meet af aan opgenomen in het wetsvoorstel dat aangeboden is aan het tripartiete Arbeid Advies College en de Staatsraad. Derhalve mag ervan worden uitgegaan dat het bedrijfsleven al geruime tijd op de hoogte is van het totaal van de werknemers- en werkgeversbijdrage van 1 procent."

Het wetsvoorstel is op 10 november 2017 aangeboden aan de Raad van Ministers en goedgekeurd. Ditzelfde wetsvoorstel is aangeboden aan de Staatraad en daarna aan het parlement.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina