Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Lange weg

COMMENTAAR: Lange weg

08/04/2019 12:00

COMMENTAAR: Lange weg

 

HET ZAL NOG een poos duren voordat Suriname op voetbalgebied weer een rol van betekenis zal spelen in de regio en in Centraal- en Midden-Amerika. Opeenvolgende besturen van de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) zijn niet in staat gebleken om het nationale voetbal naar een hoger niveau te tillen.

Dat het hier krioelt van talenten is geen nieuwigheid, maar met louter talenten kunnen niet duurzaam topprestaties worden geleverd. Om in de top te kunnen presteren moet er vooral organisatorisch zaken op orde worden gesteld. Daarvoor heeft men deskundigen nodig en dat is wat Suriname op dit ogenblik ontbeert.

Wij worden al jaren steeds weer met de feiten op de neus gedrukt. Op club- en nationale-selectieniveau kunnen wij de drempel niet over. Dit komt simpelweg omdat het beleid van de SVB en de clubs nagenoeg niet op elkaar zijn afgestemd, waardoor er geen sterk eindproduct kan worden geleverd. Iets waarvoor Suriname wel gecomplimenteerd mag worden, is dat zij ondanks de vele teleurstellingen nooit heeft opgegeven en steeds weer een nieuwe kans waagt.

Om tot topprestaties te komen zal de bond organisatorisch eerst versterkt moeten worden. Zij moet professioneel gerund worden. De bemensing en de taakverdeling moeten goed en duidelijk zijn. De uitvoerders dienen kennis van zaken te hebben en vooral de ruimte om hun taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Momenteel bemoeien bestuursleden zich met nagenoeg alle facetten, terwijl de meesten weinig weet van zaken hebben. Dit is ook het geval bij de clubs en lidbonden en dit vertaalt zich weer naar het voetbal op het veld. 

Er wordt in Suriname al jaren om profvoetbal geroepen, maar dat kan maar niet van de grond komen. De afgelopen maanden lijkt er echter schot in de zaak te komen, maar invoeren van profvoetbal zal niet direct vruchten werpen. Het vergt algehele reorganisatie, waarbij eerst alle afdelingen van de bond geprofessionaliseerd dienen te worden. En hopelijk zal hiermee ook het niveau van de lokale competities omhoog worden gestuwd.

Onlangs was bondscoach Dean Gorré de zoveelste die aanhaalde dat het niveau van de competitie te laag is, waardoor spelers zich niet kunnen ontwikkelen. Dat bleek afgelopen week weer eens met landskampioen Robinhood en daarvoor met Inter Moengotapoe. In de lokale competitie zijn zij dominant, maar in de regio komen zij nog veel te kort. Om op dit niveau door te breken zullen de Surinaamse spelers vaker op hoger niveau moeten voetballen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina